Aktuella nyheter

Läs även dessa

Fr.o.m augusti ackumuleras arbetsvillkoret för dagpenning inte längre för personer under 18 år

Nyheter

7.6.2022

Från och med 1.8.2022 ackumuleras arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning inte längre för personer under 18 år. Dessutom, kan man från och med augusti betala ut inkomstrelaterad dagpenning endast åt en 18-åring, förutom om arbetsvillkoret har uppfyllts och dagpenning redan har betalats ut före 1.8.2022.

Rätten till inkomstrelaterad dagpenning kräver cirka sex månaders arbete (dvs. att 26 veckors arbetsvillkor uppfylls) i ett arbete för vilket arbetslöshetsförsäkringspremie betalas. Från och med 1.8.2022 börjar man debitera arbetslöshetsförsäkringspremie först av 18-åringar. Arbetslöshetsförsäkringspremien är för närvarande fortfarande obligatorisk för personer som fyllt 17 år.

Inkomstrelaterad dagpenning betalas i fortsättningen endast ut till personer som fyllt 18 år

Lagändringen i augusti innebär att från och med 1.8.2022 är endast de medlemmar i arbetslöshetskassan som fyllt 18 år berättigade till inkomstrelaterad dagpenning.

Ändringen gäller inte dem som redan vid 17 års ålder har uppfyllt arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning och har fått inkomstrelaterad dagpenning redan före 1.8.2022.

Personer under 18 år kan inte ackumulera arbetsvillkor

Som medlem i arbetslöshetskassan kan en 17-åring ackumulera den anställningstid som krävs för inkomstrelaterad dagpenning fram till slutet av juli 2022. Därefter börjar arbetsvillkoret att ackumuleras först vid 18 års ålder.

De kvalificerade veckorna som uppfyller arbetsvillkoret och som ackumulerats för en person under 18 år och före 1.8.2022 kvarstår dock i 28 månader. De kan beaktas senare när medlemmen fyller 18 år och arbetar igen och ackumulerar arbetsvillkor.

Exempel

Om en medlem föddes 15.11.2004 fyller han/hon 18 år 15.11.2022. Han/hon kan alltså ackumulera arbetsvillkor först till och med 1.8.2022. Nästa gång kan han/hon ackumulera arbetsvillkor från och med 1.12.2022, eftersom han/hon har fyllt 18 år föregående månad.

Läs mer om medlemskap här