A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Ersättning för upphovsrätt jämkas inte längre fr.o.m. 1.1.2023

Nyheter

10.1.2023

Ersättning för upphovsrätt beaktas inte längre som inkomst som sammanjämkas med arbetslöshetsförmån fr.o.m. 1.1.2023. Bland medlemmarna i A-kassan finns många som arbetar i de kreativa och uppträdande branscherna, såsom musiker, skådespelare, journalister och teater- och mediearbetare, och denna förändring i förordningen berör särskilt dem.

Inkomsten jämkas inte, oberoende av när det arbete på vilket utbetalningen av ersättningen för upphovsrätt bygger utförs eller har utförts. Ersättning för upphovsrätt är icke jämkningsbar inkomst oavsett om det är en upphovsrättslig organisation eller uppdragsgivaren som betalar ersättningen. Inte heller ersättningens benämning (royalty, bruksavgift, ersättning för upphovsrätt) har någon betydelse, då grunden för utbetalningen av ersättningen är upphovsrätt eller dess närstående rättigheter.

Kassan kan inte alltid avgöra enbart från de uppgifter som erhålls från inkomstregistret huruvida en ersättning är jämkningsbar inkomst eller inte. Därför är det av största vikt att dagpenningstagaren lämnar en kopia av arbets- eller uppdragsavtalet och en löne- eller arvodesspecifikation över inkomsten till kassan som bilaga till ansökan om förmån.

Inkomst som ska beaktas vid jämkning av arbetslöshetsförmån regleras i statsrådets förordning. Förordningstexten som trädde i kraft 1.1.2023 lyder som följer:

Som sådana förvärvsinkomster av arbete som skall beaktas vid jämkning betraktas ersättning för immaterialrätter, dock inte ersättning för upphovsrätt.