Aktuella nyheter

Läs även dessa

Arbetslösheten minskar fortfarande – A-kassans sammanfattning av statistiken i juli

Nyheter

2.8.2022

A-kassan följer månatligen upp sina medlemmars arbetslöshetssituation. Statistiken för juli visar att arbetslösheten bland A-kassans medlemmar minskat jämfört med såväl föregående månad som juli 2021.

Öppna arbetslöshetskassan mottog i juli totalt 16 877 ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning, med andra ord var minskningen betydlig jämfört med samma tidpunkt året innan: i juli 2021 mottog kassan 19 692 ansökningar.

I juli utbetalade kassan inkomstrelaterad dagpenning till 12 898 medlemmar, dvs. 6,8 procent av A-kassans totalt 190 911 medlemmar (antalet medlemmar bekräftat 31.12.2021). Antalet mottagare av inkomstrelaterad dagpenning minskade med 4 640, dvs. 26,3 procent, från motsvarande period året innan. I juli utbetalades dagpenning till 9 187 helt arbetslösa medlemmar, dvs. 4,8 procent av alla A-kassans medlemmar.

Antalet permitterade var 1 609, dvs. 12,4 procent av dem som fick inkomstrelaterad dagpenning. Andelen permitterade har minskat under hela det innevarande året. Senast i juni var deras andel av dem som fick inkomstrelaterad dagpenning 16,4 procent. Före det har andelen permitterade 2022 varit minst drygt 20 procent av alla dagpenningmottagare.

I juli utbetalades så kallad jämkad dagpenning till 2 349 medlemmar, dvs. 18,1 procent av kassans medlemmar. Antalet ansökningar har minskat främst till följd av att andelen som fått jämkad dagpenning ökat proportionellt. I januari 2022 utbetalades jämkad dagpenning till endast 13,9 procent av dagpenningmottagarna. Jämkad dagpenning utbetalas till bland annat medlemmar som haft deltidsarbete.

Den genomsnittliga arbetslöshetsperioden var i juli 19,8 dagar, dvs. 0,3 dagar längre än vid samma tidpunkt året innan.

Jämförelsesiffrorna för 2021 är sammanräknade tal för Arbetslöshetskassan Finka, Byggbranschens arbetslöshetskassa och Industrins arbetslöshetskassa.

Här kan du ta del av hela den statistiska sammanfattningen