Aktuella nyheter

Läs även dessa

Antalet ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning sjunker – inverkan från kriget i Ukraina syns inte ännu i statistiken

Nyheter

5.5.2022

Enligt den Öppna arbetslöshetskassans statistik ökar inte arbetslösheten på grund av kriget i Ukraina – tvärtom verkar arbetslöshetssituationen ha förbättrats. A-kassan har behandlat ansökningar om dagpenning snabbare än genomsnittet, men är fortfarande beredd på eventuella förändringar i arbetssituationen. Med sina över 190 000 medlemmar är den branschövergripande A-kassan Finlands tredje största arbetslöshetskassa.

På basis av Öppna arbetslöshetskassans statistik i april har kriget i Ukraina hittills inte ökat arbetslösheten eller antalet ansökningar gällande inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.

I april 2022 var arbetslösheten bland A-kassans medlemmar 10,0 procent. I själva verket har arbetslösheten minskat, eftersom 11,2 procent av medlemmarna var arbetslösa i mars och 15,3 procent i april 2021.

Jämfört med mars minskade antalet ansökningar i april med 9,5 procent. Medan kassan i mars behandlade 24 086 ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning, behandlade den 21 808 ansökningar i april. I april året innan tog kassan emot 30 484 ansökningar, så antalet ansökningar för april i år är 28,5 procent lägre.

I april betalade A-kassan ut inkomstrelaterad dagpenning till 19 133 medlemmar, medan den förra månaden betalade dagpenning till 21 328 medlemmar (en minskning med 10,3 procent). Om man jämför siffran med motsvarande tidpunkt 2021, när man betalade ut dagpenning till 27 579 medlemmar, har antalet mottagare av inkomstrelaterad dagpenning minskat med 30,6 procent under ett år. I april 2022 var 23,7 procent (4 540 medlemmar) av dem som fick dagpenning permitterade.

Jämförelsesiffrorna för 2021 är sammanräknade siffror för Industrins arbetslöshetskassa, Byggbranschens arbetslöshetskassa och Työttömyyskassa Finka. Du hittar A-kassans fullständiga sammanställda statistik för april här.

A-kassan behandlade ansökningarna snabbare än genomsnittet

Enligt delårsrapporten för Finansinspektionen, som övervakar arbetslöshetskassornas verksamhet, klarade A-kassan sig bra jämfört med andra kassor och särskilt bland de största kassorna i Finland. Delårsrapporten omfattade början av 2022, från januari till mars.

A-kassan behandlade och fattade beslut om ansökan om inkomstrelaterad dagpenning inom i genomsnitt 10,8 dagar. Siffran låg under genomsnittet när det för alla kassor var 14,4 dagar. Under januari–mars fattade A-kassan tredje flest beslut om arbetslöshetsförmån bland arbetslöshetskassorna, 35 771 stycken. Siffran inkluderar inte t.ex. ansökningar om fortsatt dagpenning, för vilka ett beslut inte alltid behöver fattas.