A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

A-kassans statistiska sammanställning för oktober

Nyheter

1.11.2022

Antalet ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning som inkom till A-kassan ökade jämfört med föregående månad. A-kassan följer månatligen upp sina medlemmars arbetslöshetssituation.

I oktober inkom totalt 18 314 ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning till Öppna arbetslöshetskassan, vilket är omkring 2 700 mer  än i september (15 607 ansökningar). Antalet är mindre än för ett år sedan, då kassan tog emot 19 859 ansökningar i oktober 2021.

Kassan betalade inkomstrelaterad dagpenning till 13 346 medlemmar i oktober, vilket är 6,8 procent av alla medlemmar i A-kassan. Antalet mottagare av dagpenning minskade med 2 847, dvs. 17,6 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Antalet permitterade var 2 231, dvs. 16,7 procent av alla som fick inkomstrelaterad dagpenning. I oktober betalades så kallad justerad dagpenning till 2 531 medlemmar, vilket är 19,0 procent av alla mottagare. Den genomsnittliga arbetslöshetsperioden var i oktober 19,6 dagar, vilket är 0,2 dagar kortare än vid samma tidpunkt året innan.

Jämförelsesiffrorna för 2021 är sammanräknade tal för Arbetslöshetskassan Finka, Byggbranschens arbetslöshetskassa och Industrins arbetslöshetskassa.

Hela den statistiska sammanställningen för oktober hittar du här