A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

A-kassans statistiska sammanställning för december

Nyheter

5.1.2023

I december kom det färre ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning till A-kassan än föregående månad. Antalet ansökningar var också lägre än i december föregående år. A-kassa följer månatligen upp sina medlemmars arbetslöshetssituation.

Det inkom totalt 15 323 ansökningar om dagpenning till Öppna arbetslöshetskassan i december, vilket är 2 969 ansökningar färre än i november. Jämförd med december förra året var det nu 1 240 mindre antalet. Antalet ansökningar för hela året var 23 procent mindre än förra årets antal.

Kassan betalade inkomstrelaterad dagpenning till 15 531 medlemmar, vilket är 8 procent av alla medlemmar i A-kassan. Antalet mottagare av dagpenning minskade med 1 075, dvs. 6,5 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Antalet permitterade i december var 4 073, dvs. 26,2 procent av alla som fick inkomstrelaterad dagpenning. Antalet ökade avsevärt från november, då 2 863 permitterade medlemmar fick dagpenning. Justerad dagpenning betalades ut till 2 794 medlemmar, vilket är 18 procent av alla mottagare.

Den genomsnittliga arbetslöshetsperioden var i december 18,4 dagar, vilket är 0,8 dagar kortare än vid samma tidpunkt förra året.

Jämförelsesiffrorna för 2021 är sammanräknade tal för Arbetslöshetskassan Finka, Byggbranschens arbetslöshetskassa och Industrins arbetslöshetskassa.

Hela den statistiska sammanställningen för december hittar du här