A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

A-kassans medlemsavgiften förblir oförändrad

Nyheter

20.10.2022

A-kassans medlemsavgiften är 8 euro på månaden år 2023. Enligt styrelsens förslag ska den Öppna arbetslöshetskassans medlemsavgift inte ändras för nästa år.

Finansinspektionen har fastställt att A-kassans medlemsavgiften är 8 euro på månaden (96 euro per år) också nästa år.

A-kassan är en branschövergripande arbetslöshetskassa där alla löntagare kan gå med som medlemmar. Många fackförbund försäkrar sina medlemmar mot arbetslöshet i A-kassan, och då sköts insamlingen och redovisningen av medlemsavgifterna via facket.

För närvarande har A-kassan samarbete med sju fackförbund: Industrifacket, Byggnadsförbundet, Finlands journalistförbund, Skådespelarförbundet, Muusikkojen liitto, Fackförbundet för teater och media Finland (Teme) och Fackanställda.

I början av år 2023 fusioneras Transportbranschens Arbetslöshetskassa med A-kassan, varvid även Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT, Finlands Post- och Logistikunion PAU och Finlands Sjömans-Union FSU inleder samarbete genom att försäkra sina medlemmar i A-kassan.

Mer information:
Irene Niskanen, kassadirektör, tfn 040 860 1637