eAsioinnissa on huoltokatko ma 17.6.2024 klo 21.00 - 21.30. eAsiointia ei voi käyttää katkon aikana. Pahoittelemme katkosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa!

A-kassan logo, vihreä

Blogi

Lue myös nämä

Blogi

20.3.2024

- Irene Niskanen

Irenen profiilikuva
Mikä yhdistää maalaria ja muusikkoa? Entä kultaseppää ja kuvaajaa?

Blogi

15.5.2023

- Irene Niskanen, kassanjohtaja

Varmasti monikin asia, mutta ainakin se, että he kaikki voivat kuulua Avoimeen työttömyyskassaan. A-kassan jäseninä on laaja kirjo eri alojen työntekijöitä – A-kassa eli Avoin työttömyyskassa onkin nimensä mukaisesti avoin kaikille palkansaajille. Useita aloja yhdistää myös yhä enenevässä määrin työsuhteiden pirstaleisuus. Monilla aloilla on nykyisin hyvin tavallista, että työsuhteet ovat lyhyitä, työtä tehdään keikkaluontoisesti ja työtä voidaan tehdä samaan aikaan monelle eri työnantajalle ja jopa eri työaloille.

 

-Työn pirstaleisuus tuo epävarmuutta omaan talouteen ja vaikeuttaa tulevaisuuden suunnittelua, jos töiden jatkuminen ei ole varmaa. Maailman monenlaiset mullistukset vaikuttavat niin ikään työelämään tuoden mukanaan uusia epävarmuuksia. Yleensä oma koti ja auto on aina vakuutettu vahinkojen varalle, mutta työttömyysturva on vakuutus pahan päivän varalle, A-kassan kassanjohtaja Irene Niskanen kertoo.

Työttömyyskassa on turvana työttömyyden varalta. Liittymällä lisäksi oman alan ammattiliittoon, on työelämän turva vankin.

-On hyvä muistaa, että ansiosidonnaista päivärahaa saa vain kuulumalla työttömyyskassaan.  Työttömyyskassa on turvana työttömyyden varalta. Liittymällä lisäksi oman alan ammattiliittoon, on työelämän turva vankin, A-kassan kassanjohtaja Irene Niskanen kertoo.

 

Ansiopäivärahaa ei saa automaattisesti, joten kassaan on hyvä liittyä ajoissa. Jotta ansiopäivärahaa voi saada, on oltava työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja täytettävä myös 26 viikon mittainen palkansaajan työssäoloehto. Työn ei tarvitse olla yhtäjaksoista, 26 viikon työssäoloehto täyttyy, mutta sen tulee kuitenkin kertyä 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Pätkätöitä voi tehdä useammassakin jaksossa saadakseen työssäoloehdon täyteen, kunhan työviikot ovat vähintään 18-tuntisia ja palkkaa maksetaan työehtosopimuksen mukaan.

 

-Työttömyyskassa tarvitsee aina ensin TE-toimiston lausunnon voidakseen käsitellä ansiopäivärahahakemuksen, kassa ei siis yksin tee päätöstä ansiopäivärahaoikeudesta. TE-toimisto tutkii, täyttyvätkö työttömän työnhakijan edellytykset saada työttömyysturvaa. Kun kassa saa TE-toimistosta lausunnon, jonka perusteella ansiopäivärahaa voidaan maksaa, voidaan hakemus käsitellä kassassa ja tehdä lopullinen päätös ansiopäivärahan maksamisesta, tarkentaa Niskanen.

Kassaan kuulumisesta on selvää rahallista hyötyä.

Voit laskea arvion saamastasi ansiopäivärahan määrästä laskurillamme. Siirry laskuriin >>

 

-Kassaan kuulumisesta on selvää rahallista hyötyä. Esimerkiksi 2 500 euron kuukausituloilla saa ansiopäivärahaa noin 1 670 euroa.  Ilman kassan jäsenyyttä samoilla tuloilla saa Kelan peruspäivärahaa, joka on noin 780 euroa kuussa eli selkeästi ansiopäivärahaa pienempi. Kassan jäsenyydestä on siis konkreettista hyötyä työttömyyden ja lomautuksen aikana tai silloin, jos työsuhteet ovat katkonaisia, kertoo Irene Niskanen.

Ansiosidonnaista päivärahaa saa vain kuulumalla työttömyyskassaan.

Kassan jäsenenä voi myös saada päivärahaa soviteltuna, eli palkkaa ja ansiopäivärahaa samanaikaisesti, jos työllistyy osa-aikaisesti, satunnaisesti tai pätkissä. 279 euron palkkatulo neljässä viikossa (tai 300 euroa kuukaudessa) ei vielä vähennä päivärahan määrää, mutta sen ylittävä palkka pienentää saatavaa ansiopäivärahaa eli palkan osuuden kasvaessa suuremmaksi ansiopäivärahan osuus pienenee.

 

Ansiosidonnaista päivärahaa saa vain kuulumalla työttömyyskassaan. Onhan työttömyysturvasi kunnossa? Tutustu A-kassan jäsenyyteen

Irenen profiilikuva

Irene Niskanen, kassanjohtaja