A-kassan logo, vihreä

Blogi

Lue myös nämä

Blogi

20.3.2024

- Irene Niskanen

Blogi

11.10.2023

- Irene Niskanen

Irenen profiilikuva
A-kassa alkutaipaleella

Blogi

29.4.2022

- Irene Niskanen

Avoin työttömyyskassa syntyi tämän vuoden alussa, kun Rakennusalan työttömyyskassa ja Työttömyyskassa Finka sulautuivat Teollisuuden työttömyyskassaan. Työttömyyskassojen sulautumiset ovat lisääntyneet ja täten kassojen määrä on vähentynyt. Tämän vuoden alusta työttömyyskassoja on kahdeksantoista, kun joskus kassoja on ollut jopa lähes sata. Tällä hetkellä toimivista kassoista yksi on yrittäjille ja muut palkansaajille tarkoitettuja.

Tämän vuoden alusta kassamme nimi muuttui, mutta muuttuiko toiminta tai palvelut jäsenen näkökulmasta? Kassan perustehtävä, eli etuuksien järjestäminen ja siihen liittyvien palvelujen ja neuvonnan tuottaminen, ei muuttunut mitenkään. Mutta muita muutoksia on kyllä tullut ja uudistuminen jatkuu, sillä olemme antaneet lupauksemme kehittää ja uudistaa toimintaamme ja palvelujamme jatkuvasti.

Avoin työttömyyskassa on nimensä mukaisesti kaikille palkansaajille tarkoitettu yleinen työttömyyskassa. Tämä on muutos aiempaan, sillä kaikkien sulautuvien kassojen jäseniksi pääsi aiemmin vain tiettyjen työalojen palkansaajat. A-kassan jäsenistö koostuu lähes kokonaan yhteisjäsenistä ammattiliittojen kanssa, joita yhteistyötahoinamme on jo useita. Meillä onkin ollut jo heti vuoden alusta jäseniä laajasti eri työaloilta, ja jäsenmäärä on ollut jonkin verran kasvusuunnassa myös ilman liittojäsenyyttä kassaan liittyvien osalta. Työalojen laajeneminen vahvistaa A-kassan asiantuntevuutta ja osaamista entisestään. Pääsemme tekemään työtä eri alojen palkansaajien eteen ja järjestämään hyvää palveluamme uusille jäsenille.

Kehitämme palvelujamme ja viestintäämme entistä laajemmalle jäsenkunnalle vastaamaan heidän tarpeitaan ja vaatimuksiaan. Jotta kehitys menisi oikeaan suuntaan, käymme vuoropuhelua jäsenistömme ja taustaliittojemme kanssa kehittämistarpeista, pyydämme jatkuvaa palautetta ja teetämme jäsentutkimuksia. Lähiaikoina olemmekin saamassa tuloksia ensimmäisestä A-kassan aikaisesta jäsentutkimuksestamme, siitä uutisoimme kotisivuillamme sen valmistuttua.

Merkittävä muutos tuli vuoden alusta myös jäsenmaksuun, joka on nyt euromääräinen. Kahdeksan euron kuukausittainen jäsenmaksu on jäsenen kannalta selkeämpää, kun maksun osuus ei muutu palkkasumman mukaan kuten prosenttiperusteisessa maksussa.

Kehitys ja muutokset ovat pysyviä myös työttömyyskassojen toimintaympäristössä. Työttömyysturvalainsäädäntö ja kassaa koskeva muu lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti ja melko nopeaan tahtiin. Meneillään oleva sosiaaliturvan kokonaisuudistus tuo varmaankin mukanaan myös työttömyyskassoja koskevia uudistuksia. Neuvonta on tärkeä perustehtävämme ja meidän onkin varmistettava, että jäsenemme saavat muutoksista ajantasaista ja ohjaavaa tietoa selkeästi, usealla eri viestintätavalla ja eri kielillä. Tavoitteemme on saada vaikeaselkoinen lainsäädäntö ymmärrettävämpään muotoon. Mitä parempaa viestintä on, sitä sujuvammin hoituu asiointitilanteet ja sitä nopeampaa on etuuksien ratkaisu. Laajennamme nyt palvelu- ja viestintäkanaviamme niin, että kassamme tavoittaa esimerkiksi chatin ja sosiaalisen median kautta aiempaa laajemmin.

Seuraamalla kotisivujamme ja sosiaalista mediaa, taikka ottamalla yhteyttä asiantuntevaan puhelinpalveluumme tai chattiin, pysyt tietoisena työttömyyden ja vuorotteluvapaan aikaisista etuuksista sekä oikeuksistasi niiden saamiseen. Tämän lisäksi on hyvä olla selvillä, millaisia velvollisuuksia sinulla on etuuksien ja niiden hakemisen suhteen. Nämäkin asiat saat tietoosi oman työttömyyskassasi, A-kassan, kanavien kautta.

Toivotan A-kassan puolesta jäsenillemme hauskaa Vappua!

Irene Niskanen
työttömyyskassan johtaja

Irenen profiilikuva

Irene Niskanen

Työttömyyskassan johtaja