A-kassan logo, vihreä

Päivärahaoikeus lakon aikana

Merityö, kuvituskuva laivasta

Uutista päivitetty 26.3.2024 Miten poliittinen lakko huomioidaan työttömyysturvassa? 11.3.2024 käynnistyneet poliittiset lakot ovat poikkeuksellisia aiempiin lakkoihin verrattuna. Tämänhetkisen yleisen tulkinnan mukaan kyseessä on ns. jalkautustilanne, ks. ohjeistus alla Keskeytyikö työntekosi toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen vuoksi? Etuusoikeus edellyttää aina, että kaikki muut maksamisen edellytykset täyttyvät eikä muita esteitä tai rajoituksia ole. Myös jalkautustilanteessa on ilmoittauduttava TE-toimistoon työnhakijaksi. […]

Olethan muistanut tarkistaa verokorttisi tulorajan?

A-kassa, kuvituskuva

Jos tulorajasi ylittyy loppuvuodesta, myös työttömyyskassan maksama etuus verotetaan perusveroprosentin sijaan korkeammalla lisäprosentilla. Oman tulorajasi voit käydä tarkistamassa Verohallinnon OmaVero-palvelusta (siirryt verottajan verkkosivulle). Voit tarvittaessa tilata muutosverokortin etuutta varten OmaVero-palvelusta ja lähettää sen suoraan A-kassaan. Saamme pääsääntöisesti suoraan verottajalta ennakonpidätystiedot, joten palkkaa varten annettua verokorttia tai sähköisesti etuutta varten annettua muutosverokorttia ei tarvitse toimittaa meille […]

Ansiopäivärahan verotus alkuvuodesta ja muutosverokortin toimittaminen

Kuvituskuva: Tietokonesymboli, jonka sisällä prosenttisymboli neliön ja ympyrän muodostamalla pohjalla. Vieressä teksti OmaVero.

Työttömyyskassa saa pääsääntöisesti suoraan verottajalta uudet ennakonpidätystiedot 1.2.2023 alkaen, joten palkkaa varten annettua verokorttia tai sähköisesti etuutta varten annettua muutosverokorttia ei tarvitse toimittaa työttömyyskassalle paperisena. Tammikuussa ennakonpidätys toimitetaan vuoden 2022 joulukuun ennakonpidätystiedoilla, mutta verokertymät nollataan vuodenvaihteessa. Ennakonpidätys etuuksista on aina vähintään 25 prosenttia, jos verokortti on annettu palkkaa varten. Jos haluat muuttaa veroprosenttiasi, toimita kassaan […]

Soviteltuun päivärahaan muutoksia vuodenvaihteessa

Soviteltuna maksettavaan päivärahaan on tulossa useita muutoksia vuodenvaihteessa. Lakia sovelletaan 1.1.2023 tai sen jälkeen alkaviin hakujaksoihin. Lyhennettyä työpäivää tekevien lomautettujen työaikatarkastelu muuttuu, ja jatkossa työaikaa tarkastellaan sovittelujaksoittain. Sovittelujakso on 4 kalenteriviikkoa tai kuukausi. Lyhennettyä työviikkoa tekevien lomautettujen työaikaa tarkastellaan jatkossakin kalenteriviikkokohtaisesti. Jatkossa soviteltuun päivärahaan on oikeus myös silloin, kun työn luonteesta ja olosuhteista voidaan päätellä että […]

Vuodenvaihteen muutokset ja poikkeusaikataulut 2022–23

A-kassa, kuvituskuva, kalenteri

Kuljetusalan työttömyyskassa sulautuu A-kassaan 1.1.2023 alkaen, minkä vuoksi etuuksien maksatuksessa ja eAsioinnissa on katkos vuodenvaihteessa. Tämä tarkoittaa poikkeuksia etuuksien maksuaikatauluihin sekä palveluiden aukioloon. Mahdollisten muutosten vuoksi tiedotetta päivitetään tarvittaessa. Katkoksen aikana järjestelmiä päivitetään Ennakonpidätys ja verokortit Peruspäivärahan ja lapsikorotuksen määrät nousevat Muutosturvamalli 55 vuotta täyttäneille Hallitus esittää muutoksia työttömien opiskelumahdollisuuksiin A-kassan jäsenmaksu säilyy ennallaan Katkoksen […]

A-kassan marraskuun tilastokooste

Marraskuussa A-kassaan saapuneiden ansiopäivärahahakemusten määrä pysyi lähes samana kuin edellisenä kuukautena. A-kassa seuraa kuukausittain jäsentensä työttömyystilannetta. Ansiopäivärahahakemuksia saapui Avoimeen työttömyyskassaan marraskuussa yhteensä 18 292 kappaletta, joka on lähes sama määrä kuin syyskuussa (18 314 kpl). Määrä on pienempi kuin vielä vuosi sitten, kun marraskuussa 2021 kassa vastaanotti 21 851 hakemusta. Kassa maksoi ansiopäivärahaa lokakuun aikana […]

Lomautus

Oletko jäänyt lomautetuksi? Voit hakea ansiopäivärahaa A-kassasta, jos olet jäsenemme ja jäänyt lomautetuksi. Täältä löydät lyhyet toimintaohjeet. Tarkemmat ohjeet löydät Ohjepankistamme. 1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi jo ennen lomautuksen alkua Työnhaun voit käynnistää TE-palveluiden sähköisessä asioinnissa Pidä työnhakusi voimassa koko lomautuksen ajan. 2. Täytä päivärahahakemus A-kassan eAsioinnissa Hae ansiopäivärahaa eAsioinnissamme sähköisesti. Täytä […]

Työssäoloehdon uudistaminen ei toteudu tällä hallituskaudella

Hallitus ei vie eduskunnan käsiteltäväksi palkansaajan työssäoloehdon euroistamista koskevaa muutosesitystä tällä hallituskaudella. Euroistamisen oli tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 aikana. Euroistamisella tarkoitetaan, että päivärahaoikeus ei riippuisi työttömyyttä ennen tehtyjen työtuntien määrästä vaan palkasta. Tiedotimme alkuvuodesta 2022 hallituksen linjauksesta uudistaa työssäoloehtoa europerustaiseksi, lue tiedote täältä.

A-kassan lokakuun tilastokooste

Lokakuussa A-kassaan saapuneiden ansiopäivärahahakemusten määrä nousi edellisestä kuukaudesta. A-kassa seuraa kuukausittain jäsentensä työttömyystilannetta. Ansiopäivärahahakemuksia saapui Avoimeen työttömyyskassaan lokakuussa yhteensä 18 314 kappaletta, joka on noin 2 700 hakemusta enemmän kuin syyskuussa (15 607 kpl). Määrä on silti pienempi kuin vielä vuosi sitten, kun lokakuussa 2021 kassa vastaanotti 19 859 hakemusta. Kassa maksoi ansiopäivärahaa lokakuun aikana […]

A-kassan jäsenmaksu säilyy ennallaan

Avoimen työttömyyskassan jäsenmaksu on 8 euroa kuukaudessa vuonna 2023, eli jäsenmaksun määrään ei tule muutosta. Finanssivalvonta on vahvistanut A-kassan ensi vuoden jäsenmaksuksi 8 euroa kuukaudessa (96 euroa vuodessa) A-kassan hallituksen esityksen mukaisesti. A-kassa on monialainen työttömyyskassa, johon voi liittyä kuka tahansa palkansaaja. Useat ammattiliitot vakuuttavatkin jäsenensä työttömyyden varalta A-kassassa ja tällöin jäsenmaksuperintä ja -tilitys hoidetaan […]

Kansaneläkeindeksiin korotus vuodelle 2023 – ansiopäivärahan määrä nousee myös

A-kassa, kuvituskuva

Kela on vahvistanut korotuksen vuotta 2023 koskevaan kansaneläkeindeksiin ja se nostaa myös ansiopäivärahan määrää. Edellisen kerran indeksiä korotettiin poikkeuksellisesti jo elokuussa 2022. Kelan indeksikorotus kansaneläkkeisiin korottaa samalla ansiopäivärahan ns. perusosan määrää, jolloin ansiopäivärahan määrä kasvaa kaikilla ensi vuoden alusta. Perusosalla tarkoitetaan käytännössä samaa asiaa kuin Kelan maksama peruspäiväraha. Peruspäivärahan määrä on ensi vuonna 37,21 euroa […]

Hallitus esittää muutoksia työttömien opiskelumahdollisuuksiin

A-kassa, kuvituskuva

Hallituksen esitys laajentaisi työttömien mahdollisuuksia opiskella sivutoimisesti. Omaehtoisesti opiskelevien työnhakuvelvollisuutta sen sijaan lisättäisiin. Laki tulisi esityksen perusteella voimaan 1.1.2023. Hallitus ei esitä muutoksia päätoimisesti opiskelevien tilanteeseen, sillä he eivät voisi jatkossakaan hakea työttömyysetuutta. Esimerkiksi tutkintoon johtavia opintoja ei voisi suorittaa työttömyysetuuden turvin. Sen sijaan hallituksen tavoitteena on selkeyttää ja parantaa sivutoimisesti opiskelevien mahdollisuuksia saada työttömyysetuutta. […]

A-kassan syyskuun tilastokooste

Syyskuussa A-kassaan saapuneiden ansiopäivärahahakemusten määrä laski edellisestä kuukaudesta. A-kassa seuraa kuukausittain jäsentensä työttömyystilannetta. Ansiopäivärahahakemuksia saapui Avoimeen työttömyyskassaan syyskuussa yhteensä 15 607 kappaletta, joka on noin 2 000 hakemusta vähemmän kuin elokuussa (17 741 hakemusta). Määrä on myös pienempi kuin vielä vuosi sitten, kun syyskuussa 2021 kassa vastaanotti 19 286 hakemusta. Kassa maksoi ansiopäivärahaa syyskuun aikana […]

Lähetimme jäsenillemme A-kassan syyskuun uutiskirjeen

A-kassa, kuvituskuva

A-kassa lähetti tiistaina 13.9. syyskuun uutiskirjeen kaikille kassan jäsenille. Jäsenistöstä uutiskirjeen saavat ne, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa eAsioinnin omissa tiedoissa. Kassa lähettää jatkossa uutiskirjeitä noin kuusi kertaa vuodessa niin kaikille jäsenille kuin uutiskirjeen tilanneille. Voit lukea uutiskirjeen selainversion täältä Uutiskirjearkistomme löydät täältä Tilaa A-kassan uutiskirje

A-kassan elokuun tilastokooste – hakemusmäärässä pientä nousua

A-kassa seuraa kuukausittain jäsentensä työttömyystilannetta. Elokuussa oli havaittavissa pientä nousua hakemusmäärissä, mutta ne ovat edelleen pienempiä kuin vuosi sitten. Ansiopäivärahahakemuksia saapui Avoimeen työttömyyskassaan elokuussa yhteensä 17 741 kappaletta, joten hakemuksia oli noin 900 enemmän kuin heinäkuussa. Viime vuoteen verrattuna luku jää kuitenkin selkeästi pienemmäksi, kun kassa vastaanotti 22 538 hakemusta elokuussa 2021. Kassa maksoi ansiopäivärahaa […]

Finanssivalvonta hyväksyi Kuljetusalan kassan fuusion A-kassaan

Finanssivalvonta on hyväksynyt Kuljetusalan työttömyyskassan sulautumisen Avoimeen työttömyyskassaan 1.1.2023 alkaen. Sulautuminen ei edellytä toimenpiteitä A-kassan nykyisiltä jäseniltä. Tiedotamme tarvittaessa sulautumisen etenemisestä syksyn aikana tarkemmin. Kuljetusalan kassa ja A-kassa ovat jo aiemmin kassan kokouksissaan 18.5.2022 ja 30.5.2022 hyväksyneet sopimuksen fuusiosta. Lisätietoja: Avoimen työttömyyskassan johtaja Irene Niskanen, puh 040 860 1637  

Tatsin ensiapupaketti työttömälle – käy katsomassa!

Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry eli Tatsi on julkaissut sivuillaan työttömän ensiapupaketin – käy katsomassa, mitä vinkkejä Tatsilla on annettavana! Työttömän ensiapupaketti käsittelee työttömyyden tai työttömyysuhan näkökulmasta terveyttä, mielenterveyttä, taloutta sekä työnhakua. Tästä pääset Tatsin sivuille ja ensiapupakettiin

Työttömyys edelleen laskussa – A-kassan heinäkuun tilastokooste

A-kassa seuraa kuukausittain jäsentensä työttömyystilannetta. Heinäkuun tilastojen perusteella A-kassan jäsenten työttömyys on laskenut niin edeltävään kuukauteen kuin vuoden 2021 heinäkuun tilanteeseen verrattuna. Ansiopäivärahahakemuksia saapui Avoimeen työttömyyskassaan heinäkuussa yhteensä 16 877 kappaletta, joten laskua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on myös selvästi: heinäkuussa 2021 kassa vastaanotti 19 692 hakemusta. Kassa maksoi ansiopäivärahaa heinäkuun aikana 12 898 jäsenelle, […]