A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

A-kassa, kuvituskuva, henkilö neuloo
Hur påverkar den partiella förtida ålderspensionen den inkomstrelaterade dagpenningen

Nyheter

22.3.2023

Som regel påverkar den partiella förtida ålderspensionen inte den inkomstrelaterade dagpenningen. Den partiella förtida ålderspensionen är inte en sådan förmån som hindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning och den avdras inte heller från den inkomstrelaterade dagpenning som betalas ut. Den partiella förtida ålderspensionen kan dock eventuellt påverka beloppet för den fulla inkomstrelaterade dagpenning som kassan fastställer samt utbetalningsituationen av den inkomstrelaterade dagpenningen.

Du kan ansöka om partiell förtida ålderspension hos din egen arbetspensionsanstalt. Du kan gå i partiell förtida ålderspension tidigast vid 61 års ålder, om du är född 1963 eller tidigare. Om du är född 1964 kan du gå över till partiell ålderspension vid 62 års ålder.

  • Förtida ålderspension minskar din pension permanent, det vill säga för resten av livet
  • Den del av pensionen som betalas ut minskar permanent med 0,4 procent för varje månad som återstår tills du uppnår din egentliga pensionsålder
  • När du går i partiell ålderspension kan du välja om du vill att 25 eller 50 procent av din intjänade pension ska betalas ut
  • Den partiella förtida ålderspensionen är inte bunden till förkortning av arbetstiden. Detta betyder att du kan arbeta med förkortad arbetstid eller om du så önskar också helt normal med full arbetstid medan du lyfter pension

Konsekvenser för fastställande av inkomstrelaterad dagpenning

Fastställandet av den inkomstrelaterade dagpenningen för perioden med partiell förtida ålderspension sker omedelbart innan arbetslösheten eller permitteringen börjar.

Om du har arbetat heltid under den tid som du lyft pension påverkar pensioneringstiden inte storleken på den inkomstrelaterade dagpenning som fastställs.

Om du har arbetat deltid under den tid som du lyft pension fastställs din dagpenning enligt inkomsterna för deltidsarbete, vilket betyder att din fulla dagpenning är lägre än om den hade fastställts enligt inkomsterna för heltidsarbete.

Konsekvenser för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning

Om du har arbetat heltid, får partiell förtida ålderspension och blir arbetslös eller permitterad påverkar situationen inte utbetalningen av dagpenningen. Det vill säga att du får full dagpenning, trots att den partiella förtida ålderspensionen fortsätter medan du är arbetslös. Den partiella förtida ålderspensionen dras inte av från din dagpenning.

Om du har arbetat deltid, får partiell förtida ålderspension och blir arbetslös eller permitterad betalas inkomstrelaterad dagpenning jämkad med den lön för deltidsarbetet som utbetalats under jämkningsperioden på fyra veckor eller en månad. Den partiella förtida ålderspensionen dras inte av från din dagpenning.

Exempel 1: Heltidsarbete och partiell förtida ålderspension
Du har arbetat heltid och får samtidigt partiell förtida ålderspension. Din lön för heltidsarbetet har varit 2500 euro per månad och den fulla dagpenningen uträknad på detta är 70,49 euro. Du blir arbetslös och efter självrisktiden får du full dagpenning 70,49 euro per dag.

Exempel 2: Deltidsarbete och partiell förtida ålderspension
Du har arbetat deltid och samtidigt fått partiell förtida ålderspension. Du har fått 1875 euro per månad i lön för ditt deltidsarbete och den fulla dagpenningen uträknad på detta är 57,98 euro. Du blir arbetslös. Under din första jämkningsperiod får du fortfarande utbetalt 1875 euro i lön. Efter självrisktiden får du 0,58 euro per dag i jämkad dagpenning. Om ingen lönebetalningsdag för deltidsarbetet längre infaller under din följande ansökningsperiod får du full dagpenning 57,98 euro per dag under den följande perioden.

Du kan få mer information från ditt pensionsbolag

Ta reda på storleken på din pension från ditt eget pensionsbolag innan du ansöker om partiell ålderspension.

Du kan också hitta mer information om den partiella ålderspensionen på Pensionsskyddscentralen hemsida.