Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Vaikuttaako osittainen varhennettu vanhuuseläke ansiopäivärahaan?

Uutiset

22.3.2023

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei lähtökohtaisesti vaikuta ansiopäivärahaan eli se ei ole ansiopäivärahan saamisen estävä etuus eikä sitä vähennetä maksettavasta ansiopäivärahasta. Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä saattaa kuitenkin olla vaikutuksia kassan määrittelemän täyden ansiopäivärahan määrään sekä ansiopäivärahan maksamistilanteeseen.

Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä voit hakea omasta työeläkelaitoksestasi. Voit jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan 61-vuotiaana, jos olet syntynyt vuonna 1963 tai sitä ennen. Jos olet syntynyt vuonna 1964 voit siirtyä osittaiselle vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana.

  • Varhennettu eläkkeen nostaminen voi pienentää eläkettäsi pysyvästi, eli koko loppuelämäsi ajalta
  • Maksettavaa eläkkeen osaa pienennetään pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta ennen varsinaista vanhuuseläkeikääsi
  • Osittaiselle vanhuuseläkkeelle siirtyessäsi voit valita, otatko kertyneestä eläkkeestäsi maksuun 25 vai 50 prosenttia
  • Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei ole sidottu työajan lyhentämiseen eli eläkkeen nostamisen ajalla voit tehdä lyhennettyä työaikaa tai halutessasi myös ihan normaalia täyttä työaikaa

Vaikutukset ansiopäivärahan suuruuden määritykseen

Ansiopäivärahan suuruuden määrittely tapahtuu osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ajalta välittömästi ennen työttömyyden tai lomautuksen alkamista.

Jos olet tehnyt kokoaikatyötä eläkkeen nostamisen aikana, ei eläkeajalla ole vaikutusta määriteltävän päivärahan suuruuteen.

Jos olet tehnyt osa-aikatyötä eläkkeen nostamisen aikana, päivärahasi määritellään osa-aikatyön tuloista, jolloin täyden päivärahan määrä on pienempi kuin kokoaikatyön tuloista määritelty päiväraha.

Vaikutukset ansioturvan maksamiseen

Jos olet tehnyt kokoaikatyötä, saat osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ja jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan, tilanteella ei ole vaikutusta päivärahan maksamiseen eli saat täyttä päivärahaa, vaikka osittainen varhennettu vanhuuseläke jatkuu edelleen työttömänä ollessa. Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ei vähennetä päivärahastasi.

Jos olet tehnyt osa-aikatyötä, saat osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ja jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan, sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa, ja neljän viikon tai kuukauden sovittelujaksolla maksetut osa-aikatyön palkat vaikuttavat ansiopäivärahan määrään. Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ei vähennetä päivärahastasi.

Esimerkki 1: Kokoaikatyö ja osittainen varhennettu vanhuuseläke

Olet tehnyt kokoaikatyötä saaden samalla osittaista varhennettua vanhuuseläkettä. Kokoaikatyön palkkasi on ollut 2500 euroa kuukaudessa, josta laskettuna täyden päivärahan määrä on 70,49 euroa. Työttömyytesi alkaa ja omavastuuajan jälkeen sinulle maksetaan täyttä päivärahaa 70,49 euroa päivässä.

Esimerkki 2: Osa-aikatyö ja osittainen varhennettu vanhuuseläke

Olet tehnyt osa-aikatyötä saaden samalla osittaista varhennettua vanhuuseläkettä. Osa-aikatyön palkkasi on ollut 1875 euroa kuukaudessa, josta laskettuna täyden päivärahan määrä on 57,98 euroa. Työttömyytesi alkaa. Sinulle maksetaan vielä osa-aikatyön palkkaa ensimmäisellä sovittelujaksollasi 1875 euroa. Omavastuuajan jälkeen sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa 0,58 euroa päivässä. Jos seuraavalla hakujaksollasi ei ole enää osa-aikatyön palkanmaksupäivää, sinulle maksetaan seuraavalta jaksolta täyttä päivärahaa 57,98 euroa päivässä.

Lisätietoa saat eläkeyhtiöltäsi

Selvitäthän eläkkeesi määrän omasta työeläkelaitoksestasi ennen kuin haet osittaista vanhuuseläkettä.

Lisätietoa osittaisesta vanhuuseläkkeestä löydät myös Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta (tyoelake.fi).