A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Kuvassa henkilö merkitsee kalenteriin kynällä. Kädessä on laskin ja pöydällä kahvikuppi ja silmälasit.
Känner du till regeln om 200 dagars permittering?

Nyheter

21.11.2023

En arbetstagare som har varit permitterad i minst 200 dagar utan avbrott har rätt att säga upp sig utan att förlora rätten till lön för uppsägningstiden. Anställningen upphör på uppsägningsdagen. Arbetstagaren har rätt att av sin arbetsgivare få en ersättning motsvarande lönen för uppsägningstiden.

 

  • Arbetslöshetsförmån kan inte betalas för den tid för vilken arbetsgivaren är skyldig att betala lön eller ersättning för uppsägningstiden.
  • TE-byrån påför inte en s.k. straffkarens om personen själv säger upp sig efter att permitteringen har varat i minst 200 dagar utan avbrott. Permitteringens längd räknas i kalenderdagar.
  • Be vid behov om hjälp av ditt fackförbund eller av TE-byrån och meddela TE-byrån att anställningsförhållandet upphör.

 

 

Läs också Hur påverkar olika permitteringssätt dagpenningen?