A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

A-kassa, kuvituskuva, avoin työttömyyskassa
Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassa går samman med A-kassan

Nyheter

26.5.2023

Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassa fusioneras med den Öppna arbetslöshetskassan A-kassan vid årsskiftet. Fusionen godkändes av A-kassans möte den 26.5.2023. Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassa fastställde fusionsbeslutet för sin del den 22.5.2023.

Sammanslagningen är planerad att ske från den 1 januari 2024. Med över 228 000 medlemmar är A-kassan den tredje största arbetslöshetskassan i Finland. Som ett resultat av sammanslagningen kommer 17 220 medlemmar att gå över till A-kassan.

Sammanslagningen kräver inga åtgärder av Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassas medlemmar eftersom nuvarande medlemskap automatiskt överförs till A-kassan från början av nästa år. Ifall att några åtgärder skulle behövas informerar vi om dessa i god tid. Sammanslagningen kommer inte att påverka nuvarande medlemmar i A-kassan.

Utöver kassornas beslut kräver sammanslagningen även Finansinspektionens samtycke.

A-kassan är en allmän och branschöverskridande arbetslöshetskassa öppen för alla som arbetar i anställningsförhållande. A-kassan handhar sina medlemmars inkomstrelaterade arbetslöshetsförmåner.

Mer information:
Öppna arbetslöshetskassans direktör Irene Niskanen, tel. 040 860 1637
Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassas direktör Jenni Korkeaoja, tel. 040 846 7511