A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Att fylla i en ansökan över söckenhelg

Nyheter

15.3.2023

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas för en söckenhelg under en permittering på samma grunder som för övriga permitteringsdagar, om du inte har fått full lön för söckenhelgsdagen.

Det finns olika praxis inom olika branscher när det gäller att betala söckenhelger

  1. en söckenhelgsersättning betalas som en separat ersättning
  2. ingen separat ersättning betalas, men en söckenhelg som infaller på en arbetsvecka minskar inte på den lön som betalas
  3. en söckenhelg minskar på den lön som betalas

Inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning kan inte betalas för en söckenhelg om arbetsgivaren betalar full söckenhelgsersättning eller om lönen inte dras av för ifrågavarande dag. Om arbetsgivaren betalar en söckenhelgsersättning på basis av deltidsarbete beaktas ersättningen som jämkad förvärvsinkomst.

Om du får söckenhelgsersättning som arbetsgivaren betalar för söckenhelgen eller om inget avdrag har gjorts på din lön för söckenhelgen ska dessa dagar antecknas som ”avlönad söckenhelg” på ansökan.