Yrittäjyys ja apuraha

Syventävät ohjeet

Miten yritystoiminta vaikuttaa ansiopäivärahaan?

Yritystoiminta etuutta hakiessa

Ilmoita yritystoiminnasta TE-toimistoon ja työttömyyskassaan.

Yrittäjyys ja apurahalla työskentely vaikuttaa oikeuteen saada ansiopäivärahaa, jos TE-toimisto katsoo toiminnan päätoimiseksi. Ilmoita yritystoiminnasta ja apurahasta aina TE-toimistoon.

Jos aloitat yritystoiminnan tai toimit jo yrittäjänä etuutta hakiessasi, ilmoita yritystoiminnasta TE-toimistoon ja työttömyyskassaan. TE-toimisto ratkaisee, onko tilanteessasi kyseessä päätoimisesta vai sivutoimisesta yritystoiminnasta.

Sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan päätoimisen, yli kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan ajalta.

Jos työttömänä ollessasi aloitat uuden yritystoiminnan, sen pää- tai sivutoimisuutta ei tarkastella neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Tänä aikana voit saada soviteltua päivärahaa, jossa on huomioitu yritystoiminnan tulot.

Jos yritystoimintasi jatkuu neljän kuukauden jälkeen, TE-toimisto arvioi sen pää- tai sivutoimisuuden. Jos yritystoimintasi todetaan tällöin päätoimiseksi, sinulla ei ole enää oikeutta päivärahaan. Sivutoimisen yritystoiminnan ajalta voit edelleen saada päivärahaa.


Lue lisää apurahan vaikutuksesta ansiopäivärahaan

Apurahan vaikutus ansiopäivärahaan

Apurahalla työskennellessäsi oikeutesi ansiopäivärahaan riippuu siitä, katsooko TE-toimisto apurahatyöskentelyn päätoimiseksi vai sivutoimiseksi. TE-toimisto antaa asiasta työttömyyskassalle lausunnon.

Jos työskentelet apurahalla, ilmoita siitä heti TE-toimistolle. Enintään kahden viikon apurahaa ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa.


Syventävät ohjeet