A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Hur påverkar självrisktiden dagpenningen

Nyheter

16.1.2023

Självrisktiden är fem arbetslösa dagar som du varit arbetslös arbetssökande hos TE-byrån. Ifall du under jobbsökningen har arbetstimmar från deltidsarbete eller tillfälligt arbete är självrisktiden arbetslöshetstid motsvarande fem hela arbetsdagar.

Självriskdagar kan vara dagar från måndag till fredag. En kalendervecka kan omfatta totalt högst fem självrisk-, arbetslöshets- och arbetsdagar. Självrisktiden måste räknas till godo under åtta på varandra följande kalenderveckor. Till självriskdagar kan inte räknas tid för vilken inte rätt till dagpenning finns (till exempel period utan ersättning, dvs. karensen).

Under tiden för tjänster som främjar sysselsättningen löper självrisktiden ut samtidigt som dagpenningen utbetalas för tjänstetiden.

Vardagshelger kan också räknas till självrisktiden om du har anmält dig till TE-byrån före helgdagen och arbetsgivaren i en permitteringssituation inte är förpliktad att betala heldagsersättning.

Självrisktid åläggs på nytt

Självriskperioden sätts dock inte igen om du uppfyller arbetsvillkoret och den nya maximitiden börjar inom ett år från början av den föregående dagpenningsperiodens maximitid och självriskperioden fastställdes då.

Kom alltid ihåg att läsa beslutet du får noga till slutet.

Inkomstrelaterad dagpenning