Ansökan om ändring

Detaljerade instruktioner

Om du är missnöjd med beslutet

  • skicka ditt besvär till kassan som rättar det om det är fråga om ett misstag
  • kassan skickar besväret vidare till SAMU om kassan inte kan rätta beslutet
  • SAMU:s beslut överklagas till försäkringsdomstolen → överklagandet riktas också till kassan

Hur kan du ansöka om ändring

Ifall du är missnöjd med vårt beslut kan du ansöka om ändring av beslutet hos besvärsnämnden för social trygghet (SAMU). Skicka ändå ditt besvär till oss.

Om vi inte kan rätta beslutet enligt dina krav vidarebefordrar vi besväret till SAMU. Om du även är missnöjd med besvärsnämndens beslut kan du anföra ett besvär om detta hos försäkringsdomstolen. Skicka också till oss besvär riktade till försäkringsdomstolen. Ändring av försäkringsdomstolens beslut får inte sökas genom besvär.

Besväret måste vara hos oss inom 30 dagar efter att du fått besked om beslutet. Du anses ha mottagit beslutet sju dagar efter att brevet avsändes.

Lämna in ett skriftligt besvär och berätta vilket beslut du överklagar, vilket ställe i beslutet du söker ändring för, vilka ändringar du söker och grunder till ändringen. Bifoga beslutet eller en kopia av beslutet till ditt besvär.

Kom ihåg att underteckna besväret. Ifall du använder en laglig företrädare eller ett ombud undertecknar han eller hon besväret. Ifall ombudet inte är advokat eller allmänt rättsbiträde, bifoga en fullmakt som du har undertecknat.

Detaljerade instruktioner