A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Understödets inverkan på dagpenningen - aktuellt om understöd

Nyheter

12.4.2022

Sökt understöd kan påverka rätten till inkomstrelaterad dagpenning. Nedan har vi sammanställt den viktigaste informationen och exempel på hur understödet inverkar på dagpenningen. 

Om du får understöd för konstnärligt arbete, meddela TE-byrån så snart du börjar arbeta. Beviljat understöd för högst två veckor behöver dock inte redovisas. Kom ihåg att meddela TE-byrån så snart som möjligt när arbetet med understöd börjar och slutar samt eventuella ändringar i anknytning till det.

Meddela oss när arbetet med understöd börjar och dess totala varaktighet, till exempel i tilläggsuppgifterna i ansökan om dagpenning.

Kan jag få dagpenning när jag arbetar med understöd?

Din rätt till inkomstrelaterad dagpenning beror på om TE-byrån anser att arbetet med understöd är en huvud- eller bisyssla. Arbete med understöd som huvudsyssla utgör hinder för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning, medan dagpenning kan betalas ut vid arbete med understöd som bisyssla.

När du börjar arbetet med understöd medan du är arbetslös kan du som huvudregel få inkomstrelaterad dagpenning i fyra månader.

Hur påverkar understödet min dagpenning?

Understödets inverkan på din inkomstrelaterade dagpenning beror på om understödet du får är skattepliktigt eller skattefritt. Ett skattepliktigt understöd är inkomst som jämkas, då understödet minskar din inkomstrelaterade dagpenning, medan ett skattefritt understöd inte påverkar beloppet för din dagpenning. 

Arbete med understöd räknas inte till arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning. Om du har lönearbete utöver understödet, räknas det till arbetsvillkoret som normalt.

Aktuella understöd

Coronabidrag från Centret för konstfrämjande (du kommer till Taikes webbplats)

Understödet beviljas för en period av sex månaders arbete. Meddela TE-byrån att arbetet med understöd börjar, så att byrån kan utreda dess inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen.

Mer information om att arbeta med understöd och dess inverkan på inkomstrelaterad dagpenning finns här

Mer information om att börja eget arbete (om arbete med understöd) finns på TE-byråns webbplats