A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Transportbranschens Arbetslöshetskassa fusioneras med A-kassan

Nyheter

30.5.2022

Transportbranschens Arbetslöshetskassa fusioneras med den Öppna arbetslöshetskassan A-kassan vid årsskiftet. Fusionen godkändes av A-kassans möte den 30.5.2022. Transportbranschens Arbetslöshetskassa fastställde fusionsbeslutet för sin del redan den 18.5.2022.

Transportbranschens Arbetslöshetskassa fusioneras med A-kassan från och med den 1.1.2023. A-kassan är en av de största arbetslöshetskassorna i Finland med sina 190 000 medlemmar. I och med sammanslagningen av Transportbranschens Arbetslöshetskassa flyttas ca. 36 000 medlemmar över till A-kassan.

Kassafusionen kräver inga åtgärder av Transportbranschens Arbetslöshetskassas medlemmar eftersom nuvarande medlemskap automatiskt överförs till A-kassan från början av nästa år. Ifall att några åtgärder skulle behövas informerar vi om dessa i god tid. Så följ gärna informationen vid årsskiftet. Kassafusionen kommer inte att påverka nuvarande medlemmar i A-kassan.

A-kassan är en allmän och branschöverskridande arbetslöshetskassa öppen för alla som arbetar i anställningsförhållande. A-kassan handhar sina medlemmars inkomstrelaterade arbetslöshetsförmåner.