A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Kuvituskuva artikkeliin. Kuvassa käsi pitelee
Rätt till dagpenning under strejk

Nyheter

27.1.2023

Under strejken ska eventuella strejkförmåner sökas hos ditt eget fackförbund, men i vissa fall kan a-kassan betala ut arbetslöshetsersättning även under strejken.

Om din anställning direkt eller indirekt förhindras av en stridsåtgärd (som strejk eller lockout) och strejken eller lockouten är avsedd att påverka dina anställningsvillkor, har du inte rätt till arbetslöshetsersättning betald av arbetslöshetskassan för strejkdagarna.

Istället kan du i dessa omständigheter ansöka om strejkbidrag från ditt eget fackförbund eller från ett annat förbund, som har utlyst strejken.

Har du blivit permitterad under strejken?

När du blir permitterad, har du rätt till arbetsrelaterad dagpenning för de dagar du permitterats, om meddelandet om permittering lämnats till dig innan strejkvarslet och dagen för strejken infaller på en tidigare meddelad permitteringsdag .

Kom i så fall ihåg att aktivera ditt jobbsökande på TE-byrån, så att du kan ansöka om dagpenning. Meddela TE-byrån om att ditt arbete förhindrats under en annan arbetstagargrupps eller arbetsgivarens stridsåtgärd (dvs. strejk).

Om din permittering genomförs genom en förkortning av arbetsveckan, kommer du inte att kunna få inkomstrelaterad dagpenning för de strejkdagar som infaller inom arbetsdagarna.

Arbetar du deltid under strejken?

Om du arbetar deltid och får jämkad dagpenning av oss, kommer du inte att kunna få arbetsrelaterad dagpenning under strejken.

Avbröts ditt jobb på grund av en stridsåtgärd i en annan bransch?

Om ditt arbete avbryts på grund av en stridsåtgärd i en annan bransch, kan du ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

När strejken inte är avsedd att påverka dina arbetsvillkor men ditt arbete förhindras av en strejk inom en annan bransch, har din arbetsgivare en löneutbetalningsskyldighet på sju dagar. Efter sju dagar och om strejken, som hindrar ditt arbete fortsätter, har du rätt till inkomstrelaterad dagpenning utan femdagars karenstid.

Kom i så fall ihåg att aktivera ditt jobbsökande på TE-byrån, så att du kan ansöka om dagpenning. Meddela TE-byrån om att ditt arbete förhindrats under en annan arbetstagargrupps eller arbetsgivarens stridsåtgärd (dvs. strejk).