Det finns ett serviceavbrott i E-tjänsten måndagen den 17 juni 2024 från kl. 21.00 till kl. 21.30. E-tjänsten kan inte användas under avbrottet. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta kan orsaka!

A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

A-kassa, kuvituskuva
Öppna arbetslöshetskassan ökade sitt medlemsantal med 30 000 medlemmar

Nyheter

31.1.2023

A-kassan fortsätter att växa kraftigt och är för närvarande Finlands tredje största arbetslöshetskassa. I början av 2023 ökade medlemsantalet redan till 228 020 medlemmar när Transportbranschens arbetslöshetskassa fusionerades med A-kassan. Av medlemmarna hör 219 275 till något av A-kassans bakgrundsförbund utöver arbetslöshetskassan.

A-kassan är en arbetslöshetskassa som är öppen för alla löntagare. Branschövergripande verksamhet och omfattande sakkunskap är A-kassans resurs. I och med fusionen med Transportbranschens arbetslöshetskassa har kassan ännu mer och omfattande kunnande.

En större och mer branschövergripande arbetslöshetskassa möjliggör också bättre beredskap för säsongsvariationer i sysselsättningen. Som en stor aktör kan vi erbjuda ett omfattande tjänsteutbud som motsvarar våra medlemmars krav och behov.

För närvarande samarbetar tio fackförbund med A-kassan: Industriförbundet, Byggnadsförbundet, Journalistförbundet, Skådespelarförbundet, Musikerförbundet, Fackförbundet för teater och media Finland (Teme) och Fackanställda. I början av 2023 fusionerades Transportbranschens arbetslöshetskassa med A-kassan, varvid också Transportbranschens Arbetarförbund AKT, Finlands post- och logistikunion PAU och Finlands Sjömans-Union FSU inledde samarbetet genom att försäkra sina medlemmar i A-kassan.

Medlemsavgiften för A-kassan är endast 8 euro i månaden och ingår i medlemsavgiften för flera av fackförbunden.

2023 medförde ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa – ny omställningspenning och enklare att studera

År 2023 fick arbetslöshetskassorna en ny förmån att betala – omställningspenning för personer över 55 år. Omställningsskyddet omfattar omställningspenning som motsvarar en månads lön samt möjlighet till omställningsskyddsutbildning som ordnas av arbets- och näringsbyrån eller närings-, trafik- och miljöcentralen. Dessutom höjdes åldersgränsen för rätt till utkomstskyddets tilläggsdagar för personer som är födda 1963 och 1964. Möjligheten till tilläggsdagar slopas helt för personer födda 1965 och därefter. Omställningspenningen påverkar inte utkomstskyddet för arbetslösa eller andra förmåner med undantag av utkomststöd. Omställningspenning kan sökas hos arbetslöshetskassan.

Grunddagpenningens och barnförhöjningens belopp stiger

Den inkomstrelaterade dagpenningen är bunden till grunddagpenningens belopp, som steg till 37,21 euro per dag 2023 (35,72 euro per dag i slutet av 2022). Därför ökade också nivån på inkomstrelaterad dagpenning från början av året. Höjningen gäller också all dagpenning som redan betalas ut.

Enklare att studera med arbetslöshetsstöd

Inkomstrelaterad dagpenning kan inte fås när man studerar på heltid, men en arbetssökande som studerar på deltid kan vara berättigad till arbetslöshetsförmån. I fortsättningen kan arbetssökanden studera i större utsträckning utan att förlora arbetslöshetsförmånen. Sådana utbildningar kan vara till exempel olika korta kurser och utbildningar, behörighetsutbildningar och studier vid medborgarinstitut.