A-kassan logo, vihreä

Detaljerade instruktioner

Sidans innehåll

Oikopolut

Sjukdom och arbetsoförmögen

Oikopolut

Mer information

Läs mer om sjukdagpenningen på FPA:s webbplats

Fpa

Sjukdom och funktionsnedsättning är två olika saker. Om du har konstaterats vara arbetsoförmögen måste du ansöka om sjukpenning hos FPA. FPA betalar ut sjukpenningen efter självrisktiden. Arbetslöshetskassan kan betala inkomstrelaterad dagpenning under sjukpenningens självrisktid.

När du blir sjuk

Kortvarig sjukdom är inte ett hinder för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning om sjukdomen varar högst 10 arbetsdagar. Vardagar inkluderar även lördagar, men inte helgdagar.

Om sjukdomen varar längre än 10 dagar ska du ansöka om sjukdagpenning hos FPA.

Självrisktid för sjukpenning

Sjukdagpenningen kan betalas efter självrisktiden. Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut under sjukpenningens självrisktid om du har fått dagpenning omedelbart innan du blev sjuk. Det innebär att dagpenningen faktiskt måste ha betalats för dagen före sjukdomen. Om inkomstrelaterad dagpenning av någon anledning inte kunde utbetalas från och med dagen innan sjukdomen började, föreligger ingen rätt till inkomstrelaterad dagpenning alls under FPA:s sjukpennings självrikstid.

 

Om du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning från A-kassan, gör så här:

  • anmäl alltid din sjuktid i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning
  • Ange “sjuk” i den dagsspecifika rapporten i ansökan från och med den dag då du insjuknade.
  • Om du redan känner till hur länge du är sjuk ska du ange det.
  • Du kan skicka din ansökan till kassan enligt din normala ansökningsrytm för antingen 4 veckor eller en månad.

 

När självrisktiden för sjukdagpenningen har passerat och sjukdomen fortsätter kan FPA börja betala ut sjukdagpenning.

Läs mer om sjukdagpenningen på FPA:s webbplats

 

Arbetsoförmåga

A-kassan kan inte själv avgöra om du är arbetsoförmögen eller inte. Beslut om arbetsoförmåga fattas därför alltid av Fpa eller ett pensionsbolag. Enbart sjukskrivning, som styrks genom läkarintyg, definierar dig inte som arbetsoförmögen enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Ur lagen om utkomstskydd för arbetslösa är du endast arbetsoförmögen om du får sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen eller förtidspension eller rehabiliteringspenning enligt folkpensionslagen eller ersättning som betalas ut på grund av total arbetsoförmåga enligt någon annan lag. Du kan inte få inkomstrelaterad dagpenning om du får ovan nämnda förmåner eller din arbetsgivare betalar dig sjuklön baserat på heltidsarbete.

Maximitiden för sjukdagpenning på 300

Om din arbetsoförmåga fortsätter, trots att maximitiden på 300-dagar för FPA:s sjukdagpenning har uppnåtts, kan du söka inkomstrelaterad dagpenning från kassan.

 

Förutsättningar för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning i ovan nämnda situation:

  • du har fått sjukpenning för maxperioden
  • du kan fortfarande inte arbeta av hälsoskäl och sjukskrivningsintyget som läkaren skrivit är fortfarande giltigt
  • din ansökan om sjukpension är under behandling eller avslås
  • medan anställningsförhållandet är giltigt kan arbetsgivaren inte erbjuda dig ett arbete som motsvarar din arbetsförmåga

 

Om du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning från A-kassan, gör så här:

  • Anmäl dig genast till AN-byrån, när maximitiden för sjukdagpenning uppnås.
  • Kontakta vår kundtjänst. Beroende på din situation ger vi dig närmare anvisningar om vilka tilläggsutredningar som ska skickas till kassan. Lämna in tilläggsutredningar för att vi ska kunna behandla din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.