A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Folkpensionsindexet höjs 2023 – den inkomstrelaterade dagpenningen stiger också

Nyheter

19.10.2022

FPA har fastställt en höjning av pensionsindexet för 2023 och detta höjer även den inkomstrelaterade dagpenningen.

Senast höjdes indexet undantagsvis redan i augusti 2022.

FPA:s indexhöjning av folkpensionerna höjer samtidigt den inkomstrelaterade dagpenningens så kallade grunddel, varvid den inkomstrelaterade dagpenningen höjs för alla i början av nästa år.

Med grunddelen avses i praktiken samma sak som den grunddagpenning som FPA betalar. Grunddagpenningen blir 37,21 euro per dag nästa år, medan den nu är 35,72 euro per dag.

Utöver grunddelen får en medlem i arbetslöshetskassan en förtjänstdel som baserar sig på löneinkomsterna, och dessa tillsammans bildar den inkomstrelaterade dagpenningen. Dessutom kan bland annat barntillägg eller en förhöjd förtjänstdel betalas under tid med sysselsättningsfrämjande service.

Från och med början av 2023 höjs också barntillägget utifrån antalet underhållsberättigade barn under 18 år som den som ansöker om arbetslöshetsersättning har. Höjningen är

  • 7,01 euro/dag för ett barn (för närvarande 5,61 euro/dag)
  • totalt 10,29 euro/dag för två barn (för närvarande 8,23 euro/dag)
  • totalt 13,26 euro/dag för tre eller fler barn (för närvarande 10,61 euro/dag).

Läs mer på FPA:s webbplats