A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Avbrott i utbetalningen av förmåner och kundtjänsten vid årsskiftet

Nyheter

16.12.2022

Transportbranschens Arbetslöshetskassa fusioneras med A-kassan 1.1.2023. På grund av fusionen kommer det att bli ett avbrott i utbetalningen av förmåner och i E-tjänsten vid årsskiftet. Detta innebär undantag från betalningsscheman för förmåner och tjänsternas öppettider.

Eventuella ändringar kommer att uppdateras vid behov.

Systemen kommer att uppdateras under avbrottet
Förskottsinnehållning och skattekort
Inkomstrelaterade dagpenningen stiger
Modellen för omställningsskydd för personer som fyllt 55 år
A-kassans medlemsavgiften förblir oförändrad

Systemen kommer att uppdateras under avbrottet

På grund av fusioneringen kommer våra system att uppgraderas, vilket innebär att vi inte kan behandla ansökningar eller betala ut ersättning vid årsskiftet.

Ansökan kan inte skickas via E-tjänsten

När: E-tjänsten stängs på kl. 12.00 den 23.12.2022 och öppnas så snart som möjligt, dock senast måndagen den 2.1.2023.

Varför: E-tjänsten är stängd för att nödvändiga uppdateringar kan utföras.

Obs! Skicka in din ansökan i god tid innan avbrottet, om möjligt.

Vi kan inte betala ut förmåner under driftavbrott

När: 28.12.2022 – 3.1.2023. Den sista utbetalningen före årets slut görs den 27.12.2022.

Varför: Förutom E-tjänsten uppdateras även vårt betalningssystem och därför kan vi inte betala ut förmåner under den här perioden.

Vår kundtjänst är stängd

När: 23.12.2022 från 12.00. Vår kundtjänst är öppen måndagen den 2.1.2023 undantagsvis från 10.00-17.00. Fr.o.m. tisdagen den 3.1.2023 kundtjänsten är öppet på vardagar kl. 8.30-15.00.

Varför: Under E-tjänstens och betalningssystemets uppdateringar kommer vår kundtjänst också vara stängd.

Förskottsinnehållning och skattekort

I januari verkställs förskottsinnehållningen enligt uppgifterna om förskottsinnehållning för december 2022. Förskottsinnehållning för förmån är minst 25 procent, om du inte har skickat en ändringsskattekort för förmån. Skatteintäkterna nollställs vid årsskiftet.

Arbetslöshetskassan får i regel de nya förskottsinnehållningsuppgifterna från och med 1.2.2023 direkt från skattemyndigheten, varför skattekortet som utfärdats för lön inte separat behöver lämnas in till arbetslöshetskassan.

Även nya ändringsskattekort för förmån kommer elektroniskt till kassan om du beställer dem via Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt och anger Öppna arbetslöshetskassan som mottagare. Informationen om ett skattekort som du beställt i MinSkatt överförs automatiskt till oss inom 2 vardagar,

Inkomstrelaterade dagpenningen stiger

FPA har fastställt en höjning av pensionsindexet för 2023 och detta höjer även den inkomstrelaterade dagpenningen.

Läs mer här

Modellen för omställningsskydd för personer som fyllt 55 år

I och med lagändringen som träder i kraft 2023 tas en ny modell för omställningsskydd i bruk för personer som fyllt 55 år.

Läs mer här

A-kassans medlemsavgiften förblir oförändrad

A-kassans medlemsavgiften är 8 euro på månaden år 2023. Enligt styrelsens förslag ska den Öppna arbetslöshetskassans medlemsavgift inte ändras för nästa år.

Läs mer här