A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Att tänka på i sommar – semester, lätthelgdagar och andra aktuella frågor som rör arbetslöshetsskyddet

Nyheter

2.6.2022

När sommaren kommer är det bra att komma ihåg bland annat hur du tjänar in semester och hur det påverkar dagpenningen och sättet som du fyller i ansökan. 

Anvisningar för hur du fyller i den första ansökan finns på vår webbplats. Vi har anvisningar för dig som är permitteradhelt arbetslös person ellerarbetar deltid.

Om du är helt arbetslös får du normalt sett också dagpenning för lätthelgdagar. Om du är permitterade eller deltidsanställd ska du däremot komma ihåg att ange din semester och lätthelgdagar i din ansökan.

Rätt till semester samt dagpenning för permitterade

Om du är permitterad har du också rätt till betald semester under semesterperioden 2 maj–30 september om du har tjänat in semesterdagar under föregående intjänandeår. Du kan fråga din arbetsgivare om du har tjänat in semester.

Du måste ta ut upp till 24 intjänade semesterdagar under semesterperioden 2 maj–30 september, om du inte separat kommer överens med arbetsgivaren om att skjuta upp semestern till en annan tidpunkt. Sättet som semesterlönen eller semesterersättningen betalas ut påverkar inte din rätt till semester på något sätt. Du kan alltså redan ha fått lön för din semester innan du tar ut semestern.

Rätten till betald semester fastställs enligt kollektivavtalet eller semesterlagen. Under intjänandeåret tjänar du in semesterdagar för de kalendermånader som du har arbetat 14 dagar eller 35 timmar. De första 30 permitteringsdagarna räknas också som intjänandeperiod för semester. Intjänandeåret är perioden mellan den 1 april och 31 mars, till exempel den 1 april 2021 till den 31 mars 2022.

Semester ackumulerar arbetsvillkoret – dagarna som berättigar till inkomstrelaterad dagpenning minskar inte

Du har inte rätt till arbetslöshetsdagpenning för betald semester då semestern grundar sig på heltidsarbete. Din betalda semesterperiod motsvarar dock arbetstid och ackumulerar ett nytt arbetsvillkor på 26 veckor om

  • du under en kalendervecka tar ut minst tre semesterdagar som du tjänat in från heltidsarbete.
  • din semesterlön vid deltidsarbete motsvarar minst 18 arbetstimmar under en kalendervecka.

den maximala utbetalningstiden för dagpenning (300–500 dagar) inte löper ut under den betalda semestern, såvida det inte är en deltidssemester för vilken kassan betalar jämkad dagpenning.

Fylla i ansökan för semester

Om du har varit permitterad och permitteringen fortsätter ska du först fylla i och skicka in ansökan om fortsatt inkomstrelaterad dagpenning. Behandlingen av ansökan går snabbare om du fyller i den korrekt.

Om du har haft semester under permitteringen och din arbetsgivare har betalat semesterlön till dig, ska du ange ”semester” och de timmar som motsvarar din normala arbetstid vid semesterdagarna. Om din arbetstid till exempel är 8 timmar om dagen anger du ”semester” vid semesterdagen och lägger till ”8 timmar” vid arbetstiden.

Om du däremot arbetar deltid anger du semesterperioden i ansökan. Du kan få jämkad dagpenning om din semesterlön grundar sig på deltidsarbete.

Fylla i ansökan för lätthelgdag

Om arbetsgivaren betalar helgdagsersättning för en lätthelgdag eller om arbetsgivaren inte gjort något avdrag på lönen för lätthelgdagen ska du ange ”betald lätthelgdag” vid dessa dagar.

Semesterdagstillägg för heltidsarbete påverkar inte dagpenningen

Semesterdagstillägg för heltidsarbete påverkar inte utbetalningen av dagpenning. Däremot beaktas semesterdagstillägget för deltidsarbete vid beräkningen av jämkad dagpenning.

Kom ihåg att aktivt söka jobb vid arbets- och näringsbyrån

Inkomstrelaterad dagpenning kan endast betalas ut till en person som har anmält sig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Kom därför ihåg att aktivt söka jobb hela tiden som du är arbetslös, permitterad eller arbetar deltid.