Det finns ett serviceavbrott i E-tjänsten måndagen den 17 juni 2024 från kl. 21.00 till kl. 21.30. E-tjänsten kan inte användas under avbrottet. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta kan orsaka!

A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Är du under 25 år: kom ihåg att ansöka till studier - vårens gemensamma ansökan har börjat

Nyheter

22.2.2022

Vårens gemensamma ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen startade tisdagen den 22 februari. För att få inkomstrelaterad dagpenning för en arbetslöshetsperiod måste du som är under 25 år söka minst två studieplatser för studier som börjar på hösten, om du inte har den utbildning som krävs.

Villkoren för att personer under 25 år ska få inkomstrelaterad dagpenning omfattar skyldigheten att söka minst två studieplatser. Utbildningen behöver inte ingå i gemensam ansökan. men den måste leda till en examen.

Måste jag ansöka om studieplatser?

Om du är under 25 år och inte efter grundskolan eller gymnasiet har slutfört utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter, måste du ansöka om två studieplatser för studier som börjar på hösten.

Vad händer om jag inte ansöker om studieplatser?

Om du inte har sökt studieplatser förlorar du din arbetslöshetsförmån. Dessutom kan en vägran att delta i eller avbrytande av studier leda till att personen går miste om en arbetslöshetsförmån.

Under 25 års ålder gäller skyldigheten att ansöka om studieplatser även situationer där du skulle ha uppfyllt arbetsförhållandet för inkomstrelaterad dagpenning.

Vad bör jag göra?

Sök minst två studieplatser för utbildning som börjar på hösten om du ännu inte fyllt 25 år och inte har nödvändig examen.

Vårens gemensamma ansökan till studier efter den grundläggande utbildningen pågår från 22 februari till 22 mars 2022. Gemensam ansökan till högskolor pågår däremot från 16 till 30 mars 2022. Information om vårens gemensamma ansökan och studiealternativ finns i Studieinfo.

Om du är osäker på din situation kan du be om mer information om skyldigheten att söka utbildning av TE-byråns utbildningsrådgivning, tfn 0295 020 702. Kontrollera också om det finns svar på dina frågor på TE-byråns webbplats.