A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

A-kassans statistiska sammanställning för november

Nyheter

2.12.2022

I november var antalet ansökningar om arbetslöshetsförmåner som inkom till A-kassan nästan oförändrat jämfört med föregående månad. A-kassan följer månatligen upp sina medlemmars arbetslöshetssituation.

I november inkom totalt 18 292 ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning till Öppna arbetslöshetskassan, vilket är omkring samma som i oktober (18 314 ansökningar). Antalet är mindre än för ett år sedan, då kassan tog emot 21 851 ansökningar i november 2021.

Kassan betalade inkomstrelaterad dagpenning till 14 479 medlemmar, vilket är 7,4 procent av alla medlemmar i A-kassan. Antalet mottagare av dagpenning minskade med 2 796, dvs. 16,2 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Antalet permitterade var 2 863, dvs. 19,8 procent av alla som fick inkomstrelaterad dagpenning. I november betalades så kallad justerad dagpenning till 2 595 medlemmar, vilket är 17,9 procent av alla mottagare. Den genomsnittliga arbetslöshetsperioden var i november 20,6 dagar, vilket är 0,21 dagar kortare än vid samma tidpunkt året innan.

Jämförelsesiffrorna för 2021 är sammanräknade tal för Arbetslöshetskassan Finka, Byggbranschens arbetslöshetskassa och Industrins arbetslöshetskassa.

Hela den statistiska sammanställningen för november hittar du här