A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

A-kassans sammanfattning av statistiken i augusti – en liten ökning i ansökningsmängden

Nyheter

7.9.2022

A-kassan följer månatligen upp sina medlemmars arbetslöshetssituation.  I augusti ökade antalet ansökningar något, men de är fortfarande mindre än för ett år sedan.

Öppna arbetslöshetskassan mottog i augusti totalt 17 741 ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning, så det var ungefär 900 ansökningar mer än i juli. Jämfört med förra året är siffran ändå klart lägre: i augusti 2021 mottog kassan 22 538 ansökningar.

I juli utbetalade kassan inkomstrelaterad dagpenning till 13 712 medlemmar, dvs. 7 procent av A-kassans totalt 190 911 medlemmar (antalet medlemmar bekräftat 31.12.2021). Antalet mottagare av inkomstrelaterad dagpenning minskade med 3 525, dvs. 20,5 procent, från motsvarande period året innan.

Antalet permitterade var 1 982, dvs. 14,5 procent av dem som fick inkomstrelaterad dagpenning. Minskningen av andelen permitterade stannade upp för första gången i år, eftersom endast 12,4 procent av dem som fick inkomstrelaterad dagpenning var permitterade i juli. I juli utbetalades så kallad jämkad dagpenning till 2 330 medlemmar, dvs. 17 procent av kassans medlemmar.

Den genomsnittliga arbetslöshetsperioden var i augusti 21,0 dagar, dvs. 0,3 dagar kortare än vid samma tidpunkt året innan.

Jämförelsesiffrorna för 2021 är sammanräknade tal för Arbetslöshetskassan Finka, Byggbranschens arbetslöshetskassa och Industrins arbetslöshetskassa.

Här kan du ta del av hela den statistiska sammanfattningen för augusti