Det finns ett serviceavbrott i E-tjänsten måndagen den 17 juni 2024 från kl. 21.00 till kl. 21.30. E-tjänsten kan inte användas under avbrottet. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta kan orsaka!

A-kassan logo, vihreä

Detaljerade instruktioner

Sidans innehåll

Oikopolut

Betald frånvaro och söckenhelger när ansökan om inkomstrelaterad dagpenning fylls i

Oikopolut

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas för en söckenhelg under en permittering på samma grunder som för övriga permitteringsdagar, om du inte har fått full lön för söckenhelgsdagen.

Det finns olika praxis inom olika branscher när det gäller att betala söckenhelger

  1. en söckenhelgsersättning betalas som en separat ersättning
  2. ingen separat ersättning betalas, men en söckenhelg som infaller på en arbetsvecka minskar inte på den lön som betalas
  3. en söckenhelg minskar på den lön som betalas

 

Inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning kan inte betalas för en söckenhelg om arbetsgivaren betalar full söckenhelgsersättning eller om lönen inte dras av för ifrågavarande dag. Om arbetsgivaren betalar en söckenhelgsersättning på basis av deltidsarbete beaktas ersättningen som jämkad förvärvsinkomst.

Om du får söckenhelgsersättning som arbetsgivaren betalar för söckenhelgen eller om inget avdrag har gjorts på din lön för söckenhelgen ska dessa dagar antecknas som ”avlönad söckenhelg” på ansökan.

Ange också i ansökan de timmar för den betalda frånvaron som din lön betalas för. Om du till exempel är sjukledig och du har betalats lön för den tiden, ska du i ansökan ange ”sjuk” för dagen i fråga och anteckna de arbetstimmar för vilka du har fått lön under sjukledigheten.

Informationen är väsentlig och viktig för kassan för att vi ska kunna se om din arbetstid faller inom ramen för gränsen för rätt till dagpenning och timmarna påverkar också intjänandet av arbetsvillkoret. En betald frånvaro kan till exempel vara sjukledighet, semester, söckenhelg, pekkanendag/arbetstidsförkortning, flexledighet, kompensationsledighet etc.