Ansökningsstatus

Behandlingstid för inkomstrelaterad dagpenning
Behandlingstid för alterneringsersättning

Behandlingstid för inkomstrelaterad dagpenning och E-tjänstens meddelanden

Vi uppdaterar dagligen vår status för behandling av ansökningar och meddelanden. I statusvyn hittar du dina första ansökningar, samt ansökningar om fortsatt utbetalning försedda med arbetsdagar. Övriga ansökningar om fortsatt utbetalning utbetalas efter egen tidtabell.

Behandlingsstatus uppdaterad 27.1.2023

 Typ av ansökan Behandlingstid Behandlas
Första ansökan mindre än tre veckor mottagna 6.1.2023
Fortsatt ansökan med arbetsdagar mindre än tre veckor mottagna 7.1.2023
E-tjänstens meddelanden Svarstid Svaras
Förmånsärenden mindre än en vecka mottagna 24.1.2023
Medlemsärenden mindre än en vecka mottagna 25.1.2023

Läs också här om undantagen för utbetalning av förmåner vid årsskiftet 2022-23

Ansökningar om fortsatt utbetalning för fyra kalenderveckor med enbart arbetslös tid och som är en direkt fortsättning på föregående ansökan betalar vi med fyra veckors intervall. Betalningstidtabellen är graderad enligt tidpunkten för mottagande av ansökningar. Dagpenningarna för fortsatta ansökningar betalas inom 1-2 dagar efter ankomsten. Under veckor med söckenhelgdagar kan tidtabellen vara avvikande.

 Ankomstdatum för ansökan  Betalningsdatum
 Måndag  Samma veckas tisdag eller onsdag
 Tisdag  Samma veckas onsdag eller torsdag
 Onsdag  Samma veckas torsdag eller fredag
 Torsdag Samma veckas fredag eller följande veckas måndag
 Fredag  Följande veckas måndag eller tisdag
 Lördag  Följande veckas tisdag eller onsdag
 Söndag  Följande veckas tisdag eller onsdag

Ansökningar om fortsatt utbetalning som för ansökningsperioden utöver arbetslös tid innehåller även arbetsdagar eller lönet har betalats inom ansökningsperioden är graderad enligt tidpunkten för mottagande av ansökningar och när man har skickat lönespecifikationen till kassan. I allmänhet lönen som betalas för arbetsdagar påverkar inkomstrelaterad dagpenning under den ansökningsperioden när lönen utbetalas till dig.

Också fortsatta ansökningar som gäller permitteringar för förkortade arbetsveckor eller veckovispermitteringar (vecka-vecka) behandlas i ordning på basis av ankomstdagen, men lönespecifikation behövs inte skickas till kassan.

Inkomstrelaterad dagpenning kommer till utbetalning tidigast några dagar från att ansökan tagits för behandling. Ifall ansökan eller bilagor innehåller bristfälliga uppgifter begär vi tilläggsuppgifter av dig. Ankomstdatum för din ansökan ser du i vår E-tjänsten

Arbetslöshetsdagpenning bör ansökas inom tre månader efter att rätten till dagpenning uppkom. Ansökningar om fortsatt utbetalning har också tre månaders ansökningstid.

Tillbaka till början

Behandlingstid för alterneringsersättning

Efter första utbetalningen utbetalas alterneringsersättning i efterskott för perioder på fyra kalenderveckor. Utbetalning sker på onsdagar.

Ifall din alterneringsledighet börjar mitt i en utbetalningsperiod och du har skickat alla nödvändiga uppgifter till kassan utbetalas första alterneringsersättningen tidigast på betalningsdatum för perioden i fråga.

 Period (2023)  Betalningsdatum (2023)
12.12.2022 – 8.1.2023 11.1.
9.1. – 5.2. 8.2.
6.2. – 5.3. 8.3.
6.3. – 2.4. 5.4.
3.4. – 30.4. 3.5.
1.5. – 28.5. 31.5
29.5. – 25.6. 28.6.
26.6. – 23.7. 26.7.
24.7. – 20.8. 23.8.
21.8. – 17.9. 20.9.
18.9. – 15.10. 18.10.
16.10. – 12.11. 15.11.
13.11. – 10.12. 13.12.

Tillbaka till början