A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

A-kassa, kuvituskuva
Är du under 25 år: kom ihåg att ansöka till studier

Nyheter, Studier

4.3.2024

Vårens gemensamma ansökningsomgång för eftergymnasial utbildning är nu öppen. För att få inkomstrelaterad dagpenning för en arbetslöshetsperiod måste du som är under 25 år söka minst två studieplatser för studier som börjar på hösten, om du inte har den utbildning som krävs.

Villkoren för att personer under 25 år ska få inkomstrelaterad dagpenning omfattar skyldigheten att söka minst två studieplatser. Utbildningen behöver inte ingå i gemensam ansökan. men den måste leda till en examen.

Måste jag ansöka om studieplatser?

Om du är under 25 år och inte efter grundskolan eller gymnasiet har slutfört utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter, måste du ansöka om två studieplatser för studier som börjar på hösten.

Vad händer om jag inte ansöker om studieplatser?

Om du inte har sökt studieplatser förlorar du din arbetslöshetsförmån. Dessutom kan en vägran att delta i eller avbrytande av studier leda till att personen går miste om en arbetslöshetsförmån.

Under 25 års ålder gäller skyldigheten att ansöka om studieplatser även situationer där du skulle ha uppfyllt arbetsförhållandet för inkomstrelaterad dagpenning.

Vad bör jag göra?

Sök minst två studieplatser för utbildning som börjar på hösten om du ännu inte fyllt 25 år och inte har nödvändig examen.

Vårens gemensamma ansökan till studier efter den grundläggande utbildningen pågår 20.2.–19.3.2024. Gemensam ansökan till högskolor pågår däremot 13.3.2024 klo 8.00 – 27.3.2024 klo 15.00. Information om vårens gemensamma ansökan och studiealternativ finns i Studieinfo.

Om du är osäker på din situation kan du be om mer information om skyldigheten att söka utbildning av TE-byråns utbildningsrådgivning, tfn 0295 020 702. Kontrollera också om det finns svar på dina frågor på TE-byråns webbplats.

Läs mer om skyldighet för personer under 25 år att ansöka om utbildning som leder till examen.