A-kassan logo, vihreä

Omställningspenning

Detaljerade instruktioner

Omställningsskyddspaket för personer som fyllt 55 år

Kort

  • omställningspenningen motsvarar en månadslön
  • omställningsutbildningens längd är upp till sex månader, och den motsvarar en lön på högst två månader
  • sysselsättningsledigheten är 5 dagar längre än vanligt

Det nya omställningsskyddspaketet för personer som fyllt 55 år träder i kraft 1.1.2023. Omställningsskyddet omfattar en omställningspenning som motsvarar en månads lön, samt möjlighet till utbildning i omställningsskydd:

  • omställningspenningen motsvarar en månadslön
  • omställningsutbildningens längd är upp till sex månader, och den motsvarar en lön på högst två månader
  • sysselsättningsledigheten är 5 dagar längre än vanligt

 

För att omfattas av omställningsskyddet måste personen:

  • ha sagts upp av produktionsmässiga och ekonomiska skäl (uppsägning av visstidsanställning uppfyller inte villkoret) 1.1.2023 eller efter det
  • ha fyllt 55 år vid tidpunkten för uppsägningen
  • ha varit anställd av samma arbetsgivare i minst 5 år vid tidpunkten för uppsägningen
  • ha anmält sig som arbetssökande vid TE-byrån inom 60 dagar efter uppsägningen

Med uppsägningsdag avses det datum då anmälan om uppsägning delgavs. Om uppsägningstiden är lång bör du således anmäla dig till TE-byrån redan innan arbetslösheten börjar.

Muutosturvaraha koostuu muutosturvasta ja muutosturvakoulutuksesta -kuva

 

Detaljerade instruktioner