Våra samarbetspartner

Öppna arbetslöshetskassan samarbetar med flera fackförbund och de flesta av våra medlemmar tillhör något fackförbund. Fackförbunden arbetar för arbetstagare och ger trygghet till arbetslivet.

Vi här på arbetslöshetskassan tar hand om det att våra medlemmars ekonomiska skyddsnät är i ordning. Den bästa tryggheten för hela av ditt arbetsliv får du genom att höra till ett fackförbund och en arbetslöshetskassa.

Nedan hittar du våra fackförbund och information om deras tjänster och förmåner.

Fackförbund

Industrifacket
Byggnadsförbundet
Finlands Journalistförbund
Musikerförbundet
Skådespelarförbundet
Fackförbundet för teater och media Finland (Teme)
Ay-toimihenkilöt (Fackanställda)
Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT (fr.o.m. 1.1.2023)
Finlands Post- och Logistikunion PAU (fr.o.m. 1.1.2023)
Finlands Sjömans-Union FSU (fr.o.m. 1.1.2023)

Kolla också

Dessutom samarbetar vi med flera andra aktörer som erbjuder nyttiga tjänster till arbetslösa.

Andra samarbetspartner

De som arbetar inom Industrifackets område eller studerar inom området kan bli medlemmar i Industrifacket. Genom att klicka på länkarna nedan flyttar du till Industrifackets hemsida.

Information om medlemskap och hur man blir medlem

Industrifackets medlemsförmåner

Stöd för att söka och få arbete inom Duunivalmennus-coaching (på finska)

Tillbaka till början ↑

De som har ett anställningsförhållande med företag som verkar inom Byggnadsförbundets avtalsområden kan bli medlem i Byggnadsförbundet. Genom att klicka på länkarna nedan flyttar du till Byggnadsförbundets hemsida.

Information om medlemskap och hur man blir medlem

Stöd för att söka arbete inom Karriärtjänst (på finska)

Tillbaka till början ↑

Du kan bli medlem i Journalistförbundet om du tjänar de största delen av dina inkomster från journalistik, media, publicering eller kommunikation, är frilansare som får den största delen av dina inkomster från journalistik, media, publicering eller kommunikation, eller är lärare, forskare inom området eller studerar inom mediebranschen.

Genom att klicka på länkarna nedan flyttar du till Journalistförbundets hemsida.

Information om medlemskap och hur man blir medlem

Journalistförbundets medlemsförmåner

Tillbaka till början ↑

Du kan bli medlem i Musikerförbundet om du arbetar inom Musikerförbundets områden, såsom orkestermusiker eller som frilansare inom olika musiksektorer. Genom att klicka på länkarna nedan flyttar du till Musikerförbundets hemsida.

Information om medlemskap och hur man blir medlem (på finska)

Musikerförbundets medlemsförmåner (på finska)

Information om bidrag och provspel (på finska)

Tillbaka till början ↑

Du kan bli medlem i Skådespelarförbundet om du bland annat är anställda eller utbildade som skådespelare, sångare eller dansare. Genom att klicka på länkarna nedan flyttar du till Skådespelarförbundets hemsida.

Information om medlemskap och hur man blir medlem

Information om utbildning hos Ilmaisuverstas (”Uttryckverkstad”) (på finska)

Tillbaka till början ↑

Fackförbundet för teater och media Finland (Teme) är öppen för personer som arbetar inom den audiovisuella, film-, cirkus-, dans-, och teatersektorn. Genom att klicka på länkarna nedan flyttar du till Temes hemsida.

Information om medlemskap och hur man blir medlem (på finska)

Flytta till Temes Työtä kaikille (”Arbete för alla”) -jobbtorg (på finska)

Tillbaka till början ↑

Fackanställda föreningen godkänner som medlemmar alla som arbetar för SAK och SAK-föreningar och arbetslöshetskassor. Även dom som arbetar i samhällen nära fackföreningsrörelsen SAK kan bli medlemmar om Fackanställdas kollektivavtalet följs. Genom att klicka på länkarna nedan flyttar du till Fackanställdas hemsida.

Information om medlemskap och hur man blir medlem (på finska)

Information om utbildning som Fackanställda erbjuder (på finska)

Tillbaka till början ↑

Andra samarbetspartner

När du blir arbetslös måste du anmäla dig som arbetssökande hos Te-byrån. Där får du också råd och stöd i jobbsökandet. Det går jämt lediga arbetsplatser via TE-byrån. Du kan göra upp en sysselsättningsplan tillsammans med TE-byrån och vid behov förstärka dina färdigheter att söka arbete. Du kan också få råd och hjälp till yrkesval och utbildning.

På Jobbmarknad hittar du en översikt över information och tjänster som hänger ihop med arbetslivet:

Mera information om olika tjänster hittar du på byråns Jobbmarknad -hemsida

Tillbaka till början ↑

Tatsi, arbetslösas fackliga stödförening, är en organisation för skydd och service för arbetslösa. Tatsi organiserar stödaktiviteter och utbildning för arbetslösa, producerar information och bygger nya verksamhetsmodeller genom olika projekt.

Mera information om Tatsi och dess tjänster hittar du på Tatsis hemsida.

Flytta till Tatsis hemsida (på finska)

Tillbaka till början ↑

ABF är organisationernas utbildningsinstans som bygger på arbetarrörelsens värderingar och uppmuntrar människor till deltagande och påverkan i samhället.

Mera information om ABF och dess tjänster hittar du på förbunds hemsida.

Flytta till ABF:s hemsida

Flytta till ABF:s utbildningssektion (på finska)

Tillbaka till början ↑

Arbetslöshetskassornas Samorganisation TYJ

TYJ utvecklar arbetslöshetsskyddet och producerar tjänster åt kassorna. I Finland finns det 21 arbetslöshetskassor som betalar inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd till sina medlemmar under arbetslöshet. TYJ är en intressebevaknings- och utbildningsorganisation och ett samarbetsorgan för arbetslöshetskassorna.

Gä till TYJs webbsidan

Tillbaka till början ↑