A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Få antal arbetsplatser utgör det största problemet för sysselsättningen

Nyheter

16.2.2024

Enligt A-kassans enkätresultat är den största utmaningen för sysselsättningen alltför få potentiella arbetsplatser eller alltför långa arbetsresor. I svaren betonades också diskriminering (ålder, kön eller annan egenskap) samt brist på egen kompetens eller utbildning. Arbetslöshetskassornas möjlighet att erbjuda arbetskraftstjänster ingår i regeringens proposition.

 

A-kassan utförde i slutet av år 2023 en enkät om sysselsättningstjänster som kassan i framtiden skulle kunna erbjuda sina medlemmar. Enligt enkäten är den största utmaningen för sysselsättningen alltför få potentiella arbetsplatser eller alltför långa arbetsresor. I svaren betonades också diskriminering (ålder, kön eller annan egenskap) samt brist på egen kompetens eller utbildning.

 

Även FFC hänvisade i januari i sitt meddelande till hur man i arbetsplatsannonserna ofta ställer överdrivna krav på kompetens och att de sökande av denna anledning lät bli att söka de lediga platserna.

 

Något över 900 medlemmar i A-kassan svarade på enkäten. Av respondenterna hade 89 procent i något skede varit arbetslösa. Oftast hade respondenterna fått arbete genom att kontakta arbetsplatsen direkt (33 %) eller genom att söka en ledig tjänst (28 %), även kontakternas betydelse betonades i svaren (16 %).

 

Enligt respondenterna hade de vanligtvis varit arbetslösa i 1–3 månader (34 %), 3–6 månader (17 %) eller 6–12 månader (14 %). Man sökte främst jobb genom att bläddra bland lediga tjänster på webbplattformar, men många hade också direkt kontaktat arbetsplatserna. Det var också vanligt att utnyttja relationer och egna kontakter. Enligt respondenterna finns det behov av särskilt personlig rådgivning.

 

Kassorna får snart möjlighet att tillhandahålla sysselsättningstjänster

Arbetslöshetskassornas möjlighet att tillhandahålla sysselsättningstjänster utgör en del av regeringens proposition om en ändring av lagen om arbetslöshetskassor så, att kassorna i fortsättningen skulle kunna tillhandahålla sina medlemmar arbetskraftstjänster för att stödja sysselsättning och att stanna kvar i arbetet.

 

Med hjälp av ändringar i lagen om arbetslöshetskassor skulle kassorna kunna tillhandahålla till exempel arbetsförmedling, informations-, rådgivnings- och hänvisningstjänster, expertbedömningar samt coachningar som stöd för sina medlemmars sysselsättning. De tjänster som kassorna skulle tillhandahålla skulle vara privata arbetskraftstjänster, som inte skulle ersätta de offentliga arbetskrafts- och företagstjänsterna.

 

Det finns ännu inte mer detaljerad information om hurudana tjänster A-kassan skulle tillhandahålla sina medlemmar, eftersom lagreformen ännu inte har godkänts. I vilket fall som helst tillhandahåller A-kassans bakgrundsförbund redan idag sina medlemmar olika tjänster som främjar sysselsättningen och som kan utnyttjas som en del av A-kassans eventuellt utvidgade servicehelhet.