A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

A-kassa, kuvituskuva
Du har väl kommit ihåg att kontrollera inkomstgränsen på ditt skattekort?

Nyheter

16.11.2023

Om din inkomstgräns överskrids mot slutet av året beskattas också den förmån som arbetslöshetskassan betalar ut med en högre tilläggsskattesats i stället för grundskattesatsen.

Du kan kontrollera din inkomstgräns i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt (du går vidare till Skatteförvaltningens webbplats). Skattekort som getts ut för lön eller ett ändringsskattekort som lämnats ut elektroniskt för en förmån behöver inte skickas in till arbetslöshetskassan i pappersformat, eftersom kassan i regel får de nya uppgifterna om förskottsinnehållning direkt från Skatteförvaltningen.

Ett ändringsskattekort för lönen går också till kassan, men i dessa situationer måste 25 % av skatten innehållas även om skattekortet har en lägre innehållningsprocent. Om innehållningsprocenten på löneskattekortet är 25 eller mer använder vi även den informationen i kassan. Ett större problem kan vara att uppgifterna som används vid beräkningen av skattekortet är felaktiga. Du kan inte göra samma avdrag från förmånen som du kan från löneinkomsten, som till exempel förvärv av inkomst. Detta kan orsaka obehagliga överraskningar för medlemmarna.

 

Läs mer: Anvisningar för beställning av ändringsskattekort (vero.fi)