A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Kuvituskuva, A-kassa
Betald frånvaro och söckenhelger när ansökan om inkomstrelaterad dagpenning fylls i

Inkomstrelaterad dagpenning, Nyheter

1.4.2024

Att fylla i en ansökan över söckenhelg

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas för en söckenhelg under en permittering på samma grunder som för övriga permitteringsdagar, om du inte har rätt till full lön för söckenhelgsdagen.

Det finns olika praxis inom olika branscher när det gäller att betala söckenhelger

  1. en söckenhelgsersättning betalas som en separat ersättning
  2. ingen separat ersättning betalas, men en söckenhelg som infaller på en arbetsvecka minskar inte på den lön som betalas
  3. en söckenhelg minskar på den lön som betalas

 

Inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning kan inte betalas för en söckenhelg om arbetsgivaren är skyldig att betala full söckenhelgsersättning eller om lönen inte dras av för ifrågavarande dag. Om arbetsgivaren är skyldig att betala en söckenhelgsersättning på basis av deltidsarbete beaktas ersättningen som jämkad förvärvsinkomst.

Om du får söckenhelgsersättning som arbetsgivaren är skyldig att betala för söckenhelgen eller om inget avdrag har gjorts på din lön för söckenhelgen ska dessa dagar antecknas som ”avlönad söckenhelg” på ansökan.

Du kan fråga förtroendemannen på din arbetsplats eller ditt eget fackförbund om rätten till söckenhelgsersättning vid permittering, eftersom det är fråga om kollektivavtal.

 

Att anteckna betald frånvaro i ansökan

Ange också i ansökan de timmar för den betalda frånvaron som din lön betalas för. Om du till exempel är sjukledig och du har betalats lön för den tiden, ska du i ansökan ange ”sjuk” för dagen i fråga och anteckna de arbetstimmar för vilka du har fått lön under sjukledigheten.

Informationen är väsentlig och viktig för kassan för att vi ska kunna se om din arbetstid faller inom ramen för gränsen för rätt till dagpenning och timmarna påverkar också intjänandet av arbetsvillkoret. En betald frånvaro kan till exempel vara sjukledighet, semester, söckenhelg, pekkanendag/arbetstidsförkortning, flexledighet, kompensationsledighet etc.