A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Avvikande tidtabeller och ändringar vid årsskiftet 2023–2024

Nyheter

21.12.2023

Från och med 1.1.2024 går Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassa samman med A-kassan, vilket innebär att det vid årsskiftet blir ett avbrott i utbetalningen av förmåner och E-tjänsten på grund av systemuppdateringar. I praktiken medför detta också undantag i utbetalningen av förmåner och i tjänsternas öppettider.

 

Avbrott i E-tjänsten 22.12.2023–1.1.2024

På grund av sammanslagningen uppdateras E-tjänstens system, vilket i praktiken innebär ett avbrott. Under avbrottet kan E-tjänsten inte användas. E-tjänsten stängs fredagen den 22.12.2023 kl. 12 och öppnas senast tisdagen den 2.1.2024. Ansökningar bör skickas in i god tid före avbrottet, om det bara är möjligt.

 

Avbrott i utbetalningen av förmåner

Vårt betalningssystem kommer också att uppdateras vid årsskiftet, vilket innebär att det kommer att uppstå ett avbrott där vi inte kan behandla ansökningar eller betala ut förmåner. Den sista utbetalningen av förmånen före årsskiftet görs i kassan fredagen den 22.12.2023 och de förmåner som betalas ut då finns på kontot den 27.12.2023.

 

Vår kundtjänst är stängd 22.12.2023–1.1.2024

På grund av systemavbrotten stängs vår kundtjänst fredagen den 22.12.2023 kl. 12 och öppnar tisdagen den 2.1.2024, då den undantagsvis är öppen kl. 10.00–17.00. Från och med onsdagen den 3.1.2024 kommer vi att ha öppet enligt normala öppettider.

Se aktuella öppettider

 

Kontaktformulären inaktiverade 22.12.2023–1.1.2024

Formulären på vår webbplats är anslutna till vårt betalningssystem, så på grund av systemets uppdatering är formulären inte heller tillgängliga.

 

Förskottsinnehållning och skattekort

I januari 2024 verkställs förskottsinnehållningen enligt uppgifterna om förskottsinnehållning för december 2023. Förskottsinnehållning för förmån med skattekort som gäller lön är minst 25 procent, om du inte har skickat en ändringsskattekort för förmån. Skatteintäkterna nollställs vid årsskiftet.

Vi får i regel de nya förskottsinnehållningsuppgifterna från och med 1.2.2024 direkt från skattemyndigheten, varför skattekortet som utfärdats för lön inte separat behöver lämnas in till kassan.

Även nya ändringsskattekort för förmån kommer elektroniskt till kassan om du beställer dem via Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt och anger Öppna arbetslöshetskassan som mottagare. Informationen om ett skattekort som du beställt i MinSkatt överförs automatiskt till oss inom 2 vardagar.

 

Ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa som träder i kraft 1.1.2024

Förlängning av självrisktiden till sju dagar

Självrisktiden innebär att arbetslöshetsförmånen börjar betalas ut först efter den. Tidigare var självrisktiden fem vardagar, från och med början av året är den sju dagar.

Övergångsbestämmelse: tillämpas om självrisktiden börjar 1.1.2024 eller senare.

 

Semesterersättningarna periodiseras

Periodiseringen av semesterersättningen påverkar när inkomstrelaterad dagpenning börjar betalas ut efter att anställningsförhållandet har upphört. Semester som inte har tagits ut i slutet av anställningsförhållandet skjuter upp början av rätten till inkomstrelaterad dagpenning med så många dagar som den utbetalda semesterersättningen motsvarar.

Övergångsbestämmelse: tillämpas på semesterersättning som betalas på grund av anställningsförhållande som upphört 1.1.2024 eller senare.

 

Indexhöjningarna fryses

En frysning av indexet innebär att förmånerna, med vissa undantag, inte kommer att öka i takt med stigande konsumentpriser.
Läs mer här

 

A-kassans medlemsavgift förblir oförändrad

Medlemsavgiften i Öppna arbetslöshetskassan är 8 euro i månaden år 2024, vilket innebär att medlemsavgiftens storlek inte ändras.