A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

A-kassans medlemsavgiften förblir oförändrad

Nyheter

24.10.2023

A-kassans medlemsavgift är 8 euro på månaden år 2024. Enligt styrelsens förslag ska den Öppna arbetslöshetskassans medlemsavgift inte ändras för nästa år.

 

Finansinspektionen har fastställt att A-kassans medlemsavgift är 8 euro på månaden (96 euro per år) också nästa år.

 

A-kassan är en branschövergripande arbetslöshetskassa där alla löntagare kan gå med som medlemmar. Många fackförbund försäkrar sina medlemmar mot arbetslöshet i A-kassan, och då sköts insamlingen och redovisningen av medlemsavgifterna via facket.

 

För närvarande har A-kassan samarbete med tio fackförbund: Industrifacket, Byggnadsförbundet, Finlands journalistförbund, Skådespelarförbundet, Musikerförbundet, Fackförbundet för teater och media Finland (Teme), Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT, Finlands Post- och Logistikunion PAU, Finlands Sjömans-Union FSU och Ay-toimihenkilöt (Fackanställda).

 

I början av år 2024 fusioneras Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassa med A-kassan, varvid även Finlands Livsmedelsarbetareförbund inleder samarbete genom att försäkra sina medlemmar i A-kassan.

 

Mer information:

Irene Niskanen, kassadirektör, tfn 040 860 1637