Medlemsavgift

Medlem i både förbund och kassa

Om du är medlem i ett fackförbund kan du kontrollera din medlemsavgift på förbundets webbplats eller i dess medlemstjänst. Vi samarbetar med följande förbund:

Som medlem i förbundet kan du kontrollera villkoren för medlemsavgiftsbefrielsetider, till exempel vid arbetslöshet eller studier på ditt förbunds webbplats eller i medlemstjänsten.

Enskild medlem i A-kassan

Medlemsavgiften för en enskild medlem i Öppna arbetslöshetskassan kommer att vara 8 euro per månad.

Du kan också betala medlemsavgiften för hela året på en gång, då är den 96 euro per år. Om du vill betala medlemsavgiften kvartals- eller kalendermånadsvis, kontakta kassans kundtjänst för att göra ett separat avtal, när du har fått medlemsavgiften.

Betala medlemsavgiften inom sex månader räknat från den månad som medlemsavgiften gäller. Du måste sköta dina medlemsavgifter själv. Om du inte har betalat medlemsavgiften kan den dras av från din första förmånsbetalning.

Medlemsavgifterna måste vara i ordning under hela tiden du är medlem. Det finns inga befrielsetider för vår medlemsavgift om du är medlem bara i A-kassan.