Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Ansiopäivärahahakemusten määrä laskussa – Ukrainan sodan vaikutus ei ole vielä näkynyt tilastoissa

Uutiset

5.5.2022

Avoimen työttömyyskassan tilastojen perusteella työttömyys ei ole nousussa Ukrainan sodan vaikutuksesta – työttömyystilanne näyttää pikemminkin parantuneen. A-kassa on käsitellyt päivärahahakemuksia keskiarvoa nopeammin, mutta on edelleen varautunut mahdollisiin työtilanteen muutoksiin. Monialainen A-kassa on yli 190 000 jäsenellään Suomen kolmanneksi suurin työttömyyskassa.

Avoimen työttömyyskassan huhtikuun tilastojen perusteella Ukrainan sota ei tähän mennessä ole lisännyt työttömyyttä tai kasvattanut ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa koskevien hakemusten määrää.

A-kassan jäsenten työttömyysaste huhtikuussa 2022 oli 10,0 prosenttia. Työttömyys on itse asiassa laskenut, koska maaliskuussa jäsenistä työttöminä oli 11,2 prosenttia ja vuoden 2021 huhtikuussa 15,3 prosenttia.

Huhtikuun hakemusmäärät laskivat maaliskuuhun verrattuna 9,5 prosenttia. Kun maaliskuussa ansiopäivärahahakemuksia oli käsiteltävänä 24 086 kappaletta, huhtikuussa kassan käsiteltävänä oli 21 808 hakemusta. Edellisvuoden huhtikuussa kassaan saapui 30 484 hakemusta, joten tämän huhtikuun hakemusmäärä on sitä 28,5 prosenttia pienempi.

A-kassa maksoi ansiopäivärahaa huhtikuun aikana 19 133 jäsenelle, kun taas viime kuussa kassa maksoi päivärahaa 21 328 jäsenelle (laskua 10,3 prosenttia). Jos lukemaa verrataan vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan, jolloin päivärahaa maksettiin 27 579 jäsenelle, ansiopäivärahan saajien määrä on vuodessa laskenut 30,6 prosenttia. Huhtikuussa 2022 päivärahaa saaneista lomautettuja oli 23,7 prosenttia (4 540 jäsentä).

Vuoden 2021 vertailuluvut ovat Teollisuuden työttömyyskassan, Rakennusalan työttömyyskassan ja Työttömyyskassa Finkan yhteenlaskettuja lukuja. A-kassan huhtikuun tilastokoosteen löydät kokonaisuudessaan täältä.

A-kassa käsitteli hakemukset keskiarvoa nopeammin

Työttömyyskassojen toimintaa valvovan Finanssivalvonnan neljännesvuosikatsauksen perusteella A-kassa suoriutui hyvin muihin kassoihin verrattaessa ja etenkin Suomen suurimpien kassojen joukossa. Neljännesvuosikatsaus koski alkuvuotta 2022 tammikuusta maaliskuuhun.

A-kassa käsitteli ansiopäivärahaa koskevan hakemuksen ja antoi päätöksen keskimäärin 10,8 päivässä. Luku oli alle keskiarvon, kun se kaikkien kassojen osalta oli 14,4 päivää. A-kassa antoi työttömyysetuutta koskevia päätöksiä tammi-maaliskuun ajalla työttömyyskassoista kolmanneksi eniten, 35 771 kappaletta. Lukuun eivät sisälly esimerkiksi päivärahan jatkohakemukset, joita varten päätöstä ei tarvitse aina antaa.

Lisätietoja: Elina Laine, palvelu- ja viestintäpäällikkö, elina.laine@a-kassa.fi, 040 617 4533