A-kassan logo, vihreä

Syventävät ohjeet

Sivun sisältö

Oikopolut

Työttömyys

Oikopolut

Voit hakea ansiopäivärahaa A-kassasta, jos olet jäsenemme ja jäänyt työttömäksi.

Toimi näin:

1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi

2. Täytä päivärahahakemus A-kassan eAsioinnissa

3. Lisää liitteet hakemukseen

4. Lähetä hakemus hakemusjakson päätyttyä

5. Toimita puuttuvat tiedot

6. Ilmoita muutoksista

Muistettavia aikamääreitä:

Ansiopäivärahan hakemiseen liittyviä tärkeitä aikamääreitä. Infograafi.

Tarkemmat toimintaohjeet, jos olet jäänyt työttömäksi

1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi

 • Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi jo ennen työttömyyden alkua
 • Työnhaun voit käynnistää TE-palveluiden sähköisessä asioinnissa  TE-palveluiden Oma asioinnissa
 • Pidä työnhakusi voimassa koko työttömyytesi ajan.
 • Voit ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi jo ennen työttömyyden alkua tai viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä.
 • Työnhaku on voimassa ilmoittautumispäivästä lähtien.
 • Työnhaun voit käynnistää TE-palveluiden Oma asioinnissa verkkopankkitunnustesi avulla.
 • Pidä työnhakusi voimassa TE-toimiston kanssa sovittavalla tavalla koko työttömyyden ajan.
 • Jos työnhakusi katkeaa esimerkiksi satunnaisen työsuhteen vuoksi, muista ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi uudelleen työn päätyttyä viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä.

2. Täytä ansiopäivärahahakemus A-kassan eAsionnissa

Hae ansiopäivärahaa eAsioinnissamme sähköisesti.

 • Täytä ensimmäinen hakemus kahdelta täydeltä kalenteriviikolta maanantaista sunnuntaihin
 • Jatkohakemukset tulee täyttää neljältä kalenteriviikolta tai kalenterikuukauden jaksoissa.
 • Ensihakemuksen voit täyttää kahdelta täydeltä kalenteriviikolta maanantaista sunnuntaihin.
 • Jos työttömyytesi alkaa keskellä viikkoa, täytä hakemus kyseisen viikon loppuun ja lisäksi yhdeltä täydeltä kalenteriviikolta.
 • Täytä jatkohakemus jälkikäteen neljältä kalenteriviikolta tai kalenterikuukauden jaksoissa.
 • Jos teet työttömyyden aikana osa-aikatyötä, jossa on kuukausipalkka, hae päivärahaa kalenterikuukaudelta. Lue lisää ansiopäivärahan hakemisesta osa-aikatöiden aikana täältä
 • Voit myös täyttää paperihakemuksen, jonka löydät täältä

 

3. Lisää liitteet hakemukseen

Liitä hakemukseen liitteet eAsioinnissamme. Voit lähettää hakemuksen, vaikka sinulla ei olisi vielä kaikkia liitteitä saatavilla. Emme kuitenkaan voi käsitellä hakemustasi ennen kuin olet toimittanut kaikki tarvittavat liitteet:

 • Kopio irtisanomisilmoituksesta
 • Muutosverokortti etuutta varten, jos haluat muuttaa veroprosenttiasi.

 

Liitä hakemukseesi käsittelyä varten tarvittavat tiedot. Jos olosuhteissasi tapahtuu päivärahaoikeuteen vaikuttavia muutoksia, ilmoita niistä pikaisesti meille. Liitteiden ei tarvitse olla alkuperäisiä, vaan niistä riittää kopiot. Hyväksymme myös esimerkiksi kännykällä otetun kuvan liitteestä, kunhan saamme siitä selvää.

 

Lähetä liitteet meille heti, kun ne saat. eAsioinnin kautta lähetetyt liitteet saapuvat meille välittömästi. Käsittelijämme on yhteydessä sinuun, jos tarvitsemme lisätietoja hakemuksesi käsittelyä varten.

 

Lähetä ensimmäisen hakemuksesi liitteenä

Irtisanomisilmoitus
Jos toistaiseksi voimassa oleva työsuhteesi on päättynyt, lähetä meille kopio irtisanomisilmoituksesta.

 

Lisäksi tarvittaessa

Verokortti

Saamme verokortin tiedot suoraan verottajalta. Suosittelemme hakemaan muutosverokortin etuutta varten, jolloin ennakonpidätys toimitetaan sen tietojen mukaisesti. Jos käytät palkkaverokorttia etuutta hakiessasi, ennakonpidätys on aina vähintään 25 prosenttia. Muutosverokortin etuutta varten voit tilata Verohallinnon OmaVero -palvelusta. OmaVeroa -palvelussa voit lähettää muutosverokortin sähköisesti suoraan meille valitsemalla etuuden maksajaksi Avoimen työttömyyskassan.

 

Henkilökohtainen verotuspäätös

Jos sinulla on yritystoimintaa, toimita meille henkilökohtainen verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta. Toimita myös verotuspäätöksen erittelyosa, jos olet osakas osakeyhtiössä tai osuuskunnassa tai yhtiömies avoimessa tai kommandiittiyhtiössä. Jos olet osakas kuolinpesässä, toimita henkilökohtaisen verotuspäätöksen lisäksi myös kuolinpesän verotuspäätös.

 

Sosiaalietuudet

Jos saat päivärahan määrään vaikuttavaa sosiaalietuutta (esimerkiksi kotihoidontukiosatyökyvyttömyyseläke tai osittainen hoitoraha), toimita meille etuuden myöntöpäätös. Muista ilmoittaa myös muutoksista etuuden määrässä. Jos sosiaalietuuden on myöntänyt Kela, pelkkä ilmoitus etuudesta esimerkiksi päivärahahakemuksen lisätiedoissa riittää.

 

Palkkatiedot

Sinun ei tarvitse lähettää palkkatodistusta, sillä saamme palkkatiedot suoraan tulorekisteristä. Jos tulorekisterin tiedot ovat kuitenkin puutteelliset, saatamme pyytää sinulta esimerkiksi palkkatodistusta tai -laskelmaa.

 

Lapsikorotus

Saamme tiedon alle 18-vuotiaista Suomessa asuvista lapsista väestötietojärjestelmästä. Merkitse hakemukseesi kuitenkin huollettavien lasten syntymäajat lapsikorotuksen maksamista varten. Ilmoita myös samassa taloudessa asuvien puolison lasten syntymäajat.


 

4. Lähetä hakemus hakemusjakson päätyttyä

Ansiopäivärahaa ei voi hakea etukäteen.

 • Päivärahahakemuksen voit lähettää hakemusjakson päätyttyä.
 • Muista lähettää hakemus viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lomautuksen alkamisesta.
 • Jos täytät hakemuksen esimerkiksi neljältä kalenteriviikolta, voit lähettää sen aikaisintaan neljännen kalenteriviikon sunnuntaina.

Esimerkki: Jos haet päivärahaa neljän kalenteriviikon ajalta 5.4.-2.5.2021, voit lähettää hakemuksen kassaan aikaisintaan sunnuntaina 2.5.2021.

 • Muista, että hakemuksen on oltava meillä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua lomautuksen alkamisesta. Kolmen kuukauden hakuaika koskee myös päivärahan jatkohakemuksia, lapsikorotuksen ja kulukorvauksen hakemista.
 • Paperisen hakemuslomakkeen voit lähettää osoitteeseen Avoin työttömyyskassa, PL 116, 00531 Helsinki.

 

5. Toimita puuttuvat tiedot

Käsittelijämme on yhteydessä sinuun, jos tarvitsemme lisätietoja hakemuksesi käsittelyä varten. Toimita mahdollisesti vielä puuttuvat liitteet tai pyytämämme lisäselvitykset eAsiointimme kautta.


 

6. Ilmoita muutoksista

Muista ilmoittaa meille päivärahaoikeuteen vaikuttavista muutoksista ja muuttuneista henkilö- ja yhteystiedoistasi.

 

Päivärahaan vaikuttavat muutokset

Ilmoita meille pikaisesti päivärahaoikeuteen ja päivärahan maksamiseen vaikuttavista muutoksista tilanteessasi. Pidä myös omat tietosi ajan tasalla hakemuksen käsittelyä varten. Muutokset voit ilmoittaa eAsioinnin kautta tai postitse. Osan tiedoista voit ilmoittaa myös soittamalla palvelunumeroomme.

 

Kotihoidon tuki

Jos sinulle tai puolisollesi maksetaan kotihoidon tukea, ilmoita siitä hakemuksessa. Jos puolisosi saa kotihoidon tukea, merkitse hakemukselle tarkemmat tiedot puolison mahdollisesta työssäkäynnistä ja opiskelusta sekä siitä, kuka lasta hoitaa. Ilmoita myös muutoksista kotihoidon tuessa tai tuen lakkautuksesta. Päätöksiä kotihoidon tuesta ei tarvitse lähettää meille.

 

Työn päättyminen tai osa-aikatyön alkaminen

Jos työsuhteesi päättyy, ilmoita siitä päivärahahakemuksellasi sekä TE-toimistoon. Jos kokoaikainen työsuhteesi muuttuu osa-aikaiseksi työnantajan aloitteesta, lähetä meille kopio työsopimuksesta.

 

Työttömyyden päättyminen

Ilmoita hakemuksellasi, jos et enää hae jatkossa päivärahaa. Jos aloitat yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, ilmoita siitä TE-toimistoon. Ilmoita työn alkamisesta myös viimeisellä päivärahahakemuksellasi.

 

Vanhuuseläke tai muu etuus

Jos siirryt vanhuuseläkkeelle tai sinulle on myönnetty muu päivärahan saamisen estävä etuus, ilmoita siitä meille viimeistään viimeisen päivärahahakemuksen yhteydessä. Voit halutessasi siirtyä vanhuuseläkkeelle jo 62 vuotta täytettyäsi, jos sinulle on maksettu päivärahaa lisäpäiviltä.

Tarvitset kassalta todistuksen maksetuista lisäpäivistä eläkeyhtiötä varten. Pyydä todistusta, kun olet hakemassa eläkettä edeltävältä kuulta päivärahaa. Emme voi kirjoittaa todistusta aikaisemmin, koska eläkeyhtiö tarvitsee tiedon eläkettä edeltävän kuukauden lisäpäivistä.

 

Osatyökyvyttömyyseläke

Lähetä päätös eläkkeen myöntämisestä meille joko eAsioinnin kautta tai postitse. Uutta päätöstä vuosittain eläkkeen suuruudesta indeksitarkastuksen vuoksi sinun ei tarvitse lähettää. Saamme tiedot suoraan tulorekisteristä. Jos saat osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, ei päätöstä eläkkeen myöntöpäätöstä tarvitse lähettää meille. Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei vaikuta ansiopäivärahan maksamiseen.

 

Sairastuminen

Jos sairastut ja sairautesi kestää yli kymmenen päivää, hae sairauspäivärahaa Kelasta. Ilmoita sairastumisestasi hakemuksella. Ilmoita hakemuksella myös, oletko hakenut Kelasta sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän päivää (mukaan lukien lauantait). Tapaturman tai saman sairauden sattuessa 30 päivän sisällä on omavastuuaika yksi päivä.

Voimme maksaa ansiopäivärahaa sairauspäivärahan omavastuuajalta, jos olet saanut työttömyysetuutta juuri ennen sairastumistasi. Lue lisää sairastumisesta työttömyysaikana täältä.

 

Henkilökohtaisten tietojen muutokset

Tilinumero
Uuden tilinumeron voit ilmoittaa eAsioinnissa, merkitä hakemukseesi tai lähettää sen kirjallisena postitse. Muuttunutta tilinumeroa et voi ilmoittaa puhelimitse.

 

Lapsitiedot

Ilmoita meille niiden alle 18-vuotiaiden huollettavien lastesi syntymäajat, joista haet lapsikorotusta. Lapsikorotusta voit saada enintään kolmen kuukauden ajalta takautuvasti. Samassa taloudessa asuvasta (avopuolisosi tai puolisosi) alle 18-vuotiaasta lapsesta sinulla on oikeus lapsikorotukseen muuttopäivästä lukien. Jos muutat erilleen, ilmoita siitä meille viipymättä. Lapsikorotukseen omasta huollettavasta lapsesta sinulla on oikeus, kunnes tämä täyttää 18 vuotta.

 

Yhteystiedot

Osoitteenmuutoksesta tai muuttuneesta puhelinnumerosta voit ilmoittaa meille eAsioinnissa, merkitsemällä tiedon jatkohakemuksen lisätiedot -kohtaan tai soittamalla palvelunumeroon.