Vuorottelukorvaus

Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaasta kirjallisella vuorottelusopimuksella. Työntekijällä ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta jäädä vuorotteluvapaalle, sillä vuorotteluvapaa perustuu vapaaehtoisuuteen.

Jos olet kokoaikatyössä, voit sopia yhdessä työnantajasi kanssa vuorotteluvapaalle jäämisestä määräajaksi. Vuorottelusopimuksen tehtyänne työnantajasi sitoutuu palkkaamaan vähintään samalle ajalle työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä olevan työnhakijan.

Työnantajan ei tarvitse palkata työtöntä samoihin tehtäviin, joita vapaalle siirtyvä on hoitanut. Vuorotteluvapaan ajaksi palkattavan työntekijän tai työntekijöiden yhteisen työajan pitää olla vähintään vapaalle lähteneen työntekijän työajan pituinen.

Lisätietoja löytyy työ- ja elinkeinotoimiston sivuilta.