Mitä tietojani käsitellään?

Tiedot, joita käsittelemme saamme pääasiassa sinulta itseltäsi. Saamme tietoja lisäksi myös viranomaisilta ja viranomaisrekistereistä, kuten palkka-, palvelussuhde- ja etuustietoja tulorekisteristä, verohallinnolta verotusta koskevia tietoja ja Kansaneläkelaitokselta mahdollisia muita sosiaalietuuksia koskevia tietoja. Lisäksi työnantajasi voi lähettää työsuhdettasi koskevia tarpeellisia tietoja, kuten palkkaa työsuhteen tyyppiä ja työsuhteen päättymistä koskevia dokumentteja. Digi- ja väestövirastolta saamme tietoja myös asuinpaikastasi ja huollettavista lapsista.

Meillä on myös oikeus saada tietoja toiselta työttömyyskassalta.

Jäsentiedot

Tietoja, joita tarvitsemme jäsenrekisteriimme ovat tunnistamistiedot (nimi ja henkilötunnus), yhteystiedot sekä tieto työstäsi ja asiointikielestäsi. Tilastointia varten tarvitsemme tiedon sukupuolestasi. Lisäksi saatamme tarvita jäsenmaksutietoja etuusasiasi käsittelyä varten.

Etuustiedot

Työtaustastasi ja tilanteestasi riippuen saatamme tarvita tietoja työttömyydestäsi, yritystoiminnastasi tai työskentelystäsi. Lisäksi saatamme tarvita tietoja mahdollisista poissaolojaksoistasi.

Jos liikaa maksettua etuutta joudutaan perimään takaisin

Mahdollisen takaisinperintäasian selvittämiseksi saatamme tarvita lisätietoja, kuten tietoa mahdollisesta velkajärjestelystä tai ulosottohakemuksesta sekä mahdollista oikeusvaadetta varten välttämättömiä tietoja.

Miten kauan tietojani säilytetään?

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on kassan käsittelyn kannalta tarpeellista ja/tai kassalla on lakisääteinen velvollisuus säilyttää tietoja. Tietojen säilytysajat on määritelty kassan arkistonmuodostussuunnitelmassa. Säilytysaika voi olla asiakirjasta riippuen kuusi, kymmenen vuotta tai vielä tätäkin pidempi aika.