Mitä oikeuksia minulla on?

Rekisteröidyn oikeuksia turvataan laissa olevien säännösten avulla. Sinulla on

  • Oikeus tutustua tietoihin
  • Oikeus saada tiedot poistetuksi
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Miten käytän oikeuksiani?

Rasti yhteydenottolomakkeessa viestin aiheeksi ”muu viesti”, ja kirjoita viestikenttään, mitä oikeutta haluat käyttää ja miksi. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden kuluessa. Jos tarvitsemme lisäaikaa, olemme sinuun yhteydessä kuukauden aikana.

Oikeus tutustua tietoihin

Sinulla on oikeus tutustua tietoihisi. Pyytäessäsi saat kirjallisen jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoistasi. Samalla voit myös tarkastaa tiedot.

eAsioinnissa voit tarkastella tietojasi, päivittää yhteystietosi sekä ottaa meihin yhteyttä. eAsiointiin kirjaudut henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi.

Oikeus saada tiedot poistetuksi

Sinulla on oikeus lain nojalla saada tarpeettomat tiedot poistetuksi, jos henkilötietoja ei enää tarvita jäsenyyteen, etuusmaksuun tai muuta kassan lakisääteistä tehtävää varten, joita varten tiedot alun perin kerättiin.

Emme käsittele mitään tietoja, mikä ei ole kassan lakisääteisten tehtävien näkökulmasta tarpeellista. Tietoja on tarpeellista säilyttää lakisääteiden velvollisuuden johdosta asiakirjasta riippuen kuusi tai kymmenen vuotta.

Jokaisella on myös oikeus lain nojalla saada tiedot poistetuksi, jos henkilötietoja on käsitelty viranomaisen päätöksen mukaan lainvastaisesti.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä, että epätarkat tai virheelliset henkilötiedot oikaistaan viipymättä.

Me päivitämme henkilötietojasi jatkuvasti sekä huomioimme toimittamasi lisäselvitykset ja toimittamasi uudet tiedot viipymättä. Lisäksi eAsioinnissa voit tarkastella tietojasi, päivittää yhteystietosi sekä ottaa meihin yhteyttä.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Jokaisella on oikeus lain nojalla rajoittaa tietojensa käsittelyä, jos tiedot ovat henkilön mielestä virheellisiä. Rajoittamisen aikana selvitetään tietojen paikkansapitävyys. Jokaisella on myös oikeus vaatia tietojensa säilyttämistä rajoitettuna, jos tietoja on käsitelty viranomaisen määräyksen mukaan lainvastaisesti ja rekisteröity ei halua poistattaa tietoja. Jokaisella on oikeus myös vaatia tietojen säilyttämistä rajoitettuna mahdollisia omia oikeusvaateitaan varten.

Rekisterinpitäjä saa käsitellä tietoja rajoittamisen aikana vain henkilön suostumuksella, mahdollista oikeusvaadetta varten, toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi tai jäsenvaltion yleistä etua varten.

Rajoituksesta ja sen poistamisesta tulee aina ilmoittaa henkilölle, joka on käyttänyt oikeuttaan.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme tee automaattista päätöksentekoa emmekä profilointia.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella on oikeus lain nojalla tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos oikeuksia on rikottu tai henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Suomen valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto.  Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löydät tästä.