Miksi käsittelemme tietojasi?

Työttömyyskassat ovat yhteisöjä, jotka hoitaessaan lakisääteisiä tehtäviään hoitavat samalla julkista tehtävää. Työttömyyskassojen toimeenpanemat etuudet ovat lakisääteisiä sosiaaliturvaetuuksia. Etuuksien myöntämisperusteista säädetään laissa. Jäsenyyden myöntämisperusteista säädetään säännöissämme ja työttömyyskassalaissa.

Käsittelemme jäsentemme henkilötietoja kassan jäsenyyteen liittyvissä asioissa sekä etuuksien maksamista varten. Hakiessasi meiltä etuutta, kuten ansiopäivärahaa, vuorottelukorvausta tai liikkuvuusavustusta, tarvitsemme sinulta tietoja. Ilman tarpeellisia henkilötietoja emme voi hyväksyä sinua jäseneksi tai suorittaa lakiin perustuvaa etuutta (oikeusperuste on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen).

Mahdollisen takaisinperintäasian selvittämiseksi saatamme tarvita lisätietoja, kuten tietoa mahdollisesta velkajärjestelystä tai ulosottohakemuksesta sekä mahdollista oikeusvaadetta varten välttämättömiä tietoja. Lain mukaan työttömyyskassojen maksama ansiopäiväraha tai muu etuus on perittävä takaisin, jos se on maksettu perusteetta tai määrältään liian suurena.

Olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi. Emme kerää mitään sellaista tietoa, mikä ei ole tarpeellista lakisääteisten tehtävien toteuttamiseksi. Maksamistamme etuuksista saat lisätietoa tästä.