Luovutetaanko henkilötietojani?

Tietoja luovutetaan viranomaisille, toisille palkansaajien työttömyyskassoille, yrittäjäkassalle, työttömyysvakuutusrahastolle, vakuutus- ja eläkelaitoksille lain vaatiessa.

Avoin työttömyyskassa mahdollistaa kassaan liittymisprosessin aloittamisen tiettyjen liittojen kautta. Liitot ovat Teollisuusliitto, Rakennusliitto, Suomen Journalistiliitto, Muusikkojen liitto, Suomen Näyttelijäliitto, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ja Ay-toimihenkilöt. Niissä tapauksissa, joissa liittymisprosessin aloitus on tehty mainittujen liittojen välityksin, on kassa ulkoistanut myös jäsenmaksuperintänsä kyseessä olevalle liitolle. Näistä käsittelytoimista on laadittu tietosuojasopimus, jolla turvataan jäsenen oikeudet ja vapaudet.  Avoin työttömyyskassa luovuttaa Teollisuusliitolle, Rakennusliitolle ja Suomen Journalistiliitolle tiedon työttömyydestäsi (ei kuitenkaan siihen liittyviä selvityksiä) jäsenmaksuvapautusta varten, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Ammattiliittosi tietosuojakäytänteistä saat lisätietoja heidän kotisivuiltaan. Jos asiasi koskee työttömyyskassan etuuksien maksatusta, toimitathan tiedot silloin vain kassaan.

Tietojasi käsitellään Futunio Oy:n hallinnoimassa järjestelmässä. Olemme tehneet Futunion kanssa tietojenkäsittelysopimuksen tietojen turvallisesta ja asianmukaisesta käsittelystä.

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.