A-kassan somearvontojen säännöt

 1. Arvonnan järjestäjä
  Avoin työttömyyskassa A-kassa
  PL 116
  00531 Helsinki
 2. Osallistumisaika
  Osallistumisaika ilmoitetaan ko. arvonnan yhteydessä.
 3. Arvontaan osallistuminen
  Arvontaan osallistutaan aina arvontajulkaisun ohjeiden mukaisesti.
 4. Arvonnan suorittaminen ja voittajan julkistaminen
  Voittaja arvotaan Facebookissa aina arvontajulkaisua kommentoineiden joukosta. Instagram-arvonnoissa voittaja voidaan arpoa joko julkaisusta tykänneiden, sitä kommentoineiden tai profiilia seuraavien kesken. Arvontakriteeri ilmoitetaan tällöin julkaisussa. Osallistumisajan päättyminen ilmoitetaan aina arvonnan yhteydessä. Arvonta suoritetaan tämän jälkeen kahden päivän kuluessa ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti yksityisviestillä. Kaikki osallistujiin ja voittajaan liittyvä viestintä tuhotaan yhden kuukauden aikana, kun voittaja on tavoitettu ja palkinto on toimitettu hänelle. Arvonta suoritetaan satunnaisotannalla, ellei arvontajulkaisussa toisin mainita.
 5. Arvontapalkinto
  Arvontapalkinto ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.

Palkinto postitetaan voittajalle eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Mikäli voittajaa ei tavoiteta seitsemässä päivässä, arvotaan uusi voittaja. Facebook tai Instagram ei ole mukana arvonnan järjestäjänä, vaan tarjoaa ainoastaan alustan arvonnan järjestämiselle.

 1. Arvonnan järjestäjän vastuu
  A-kassa rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevaan palkintoon. Arvonnan järjestäjä maksaa arvonnasta aiheutuvat arpajaisverot.
 2. Sääntöjen muuttaminen
  A-kassa pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.
 3. Arvonnan julkisuus
  Arvontaan osallistumalla osallistujat myöntävät palkinnon voittaessaan arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista hänen kyseisessä some-kanavassa olevan nimen ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Voittajan nimi voidaan jakaa julkisesti A-kassan sosiaalisen median kanavissa.
 4. Tietojenkäsittelyperiaatteet
  A-kassan tietosuojaselosteisiin ja rekistereihin voit tutustua tällä sivulla.