Vilka uppgifter behandlas?

Uppgifter, som vi behandlar får vi huvudsakligen från dig själv. Vi får också uppgifter av andra myndigheter, till exempel skatteförvaltningen om skatteinformation och från FPA om eventuella andra sociala förmåner. Dessutom kan din arbetsgivare skicka nödvändiga dokumenten om ditt anställningsförhållande, såsom lön, typ av anställningsförhållande och upphörande av anställning. Vi får också information av Befolkningsregistercentralen om din bostadsort och dina barn som står under vårdnad.

Vi har också rätt att få information från en annan arbetslöshetskassa.

Medlemsuppgifter

Uppgifter som vi behöver i vårt medlemsregister är identifieringsinformation (namn och personligt ID), kontaktuppgifter och information om din bransch och ditt kommunikationsspråk. För statistik behöver vi information om ditt kön. Dessutom kan vi behöva medlemsavgiftuppgifter för att behandla din ansökan om förmån.

Förmånsuppgifter

Beroende på din arbetshistoria och din situation kan vi behöva information om din arbetslöshet, din företagsverksamhet eller ditt arbete. Dessutom kan vi behöva information om dina möjliga frånvaroperioder.

Om du måste betala tillbaka för mycket betalda förmåner

För att utreda ett eventuellt återkravs fall kan vi behöva tilläggsuppgifter, såsom information om eventuell skuldsanering eller ansökan om utsökning, samt eventuella informationer som kan vara nödvändiga för ett rättsanspråk.

Hur länge lagras mina uppgifter?

Informationen kommer att behållas så länge som kassan har lagstadgad skyldighet att lagra informationen, beroende på dokumentet i sex eller tio år.