Vilka rättigheter har jag?

Med stöd av lagen skyddas den registrerades rättigheter. Du har rätten att

  • få tillgång till uppgifter
  • få informationen raderad
  • få information korrigerad
  • begränsa behandling av data
  • besvära till tillsynsmyndigheten

Hur använder jag mina rättigheter?

Använd våra kontaktformulär och välj ett ”annat meddelande” och skriv i meddelandefältet vilken rätt du vill använda och varför. Vi kommer att svara på ditt meddelande så snart som möjligt, senast inom en månad. Om vi behöver mera tid, kontaktar vi dig under månaden.

Rätten att bekanta mig med mina uppgifter

Du har rätt att bekanta dig med dina uppgifter. När du begär får du en skriftlig kopia av dina personuppgifter som behandlas. Samtidigt kan du också kontrollera uppgifterna.

I E-tjänsten kan du granska dina uppgifter, uppdatera dina kontaktuppgifter och kontakta oss. Du loggar dig in på elektroniska tjänsten med dina personliga bankkoder.

Rätten att få informationen raderad

Du har lagligt rätt att radera onödiga uppgifter, om personuppgifter inte krävs mera för medlemskap, betalning av förmån eller någon annan lagstadgad uppgift för arbetslöshetskassa, för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in.

Vi behandlar inte några uppgifter som inte är nödvändiga för kassans lagstadgade uppgifter. På grund av lagstadgad skyldighet är det nödvändigt att lagras uppgifterna i sex eller tio år beroende på dokumentet.

Enligt lagen har alla också rätt att få uppgifterna raderad, om personuppgifterna har behandlats olagligt enligt myndighetens beslut.

Rätten att korrigera information

Du har rätt att kräva att registerförare korrigerar inexakta eller felaktiga personuppgifter omedelbart.

Vi uppdaterar kontinuerligt dina personuppgifter och vi beaktar tilläggsutredningar och nya uppgifter som du har utfört så snart som möjligt. Dessutom kan du se dina uppgifter via E-tjänsten och uppdatera dina kontaktuppgifter och kontakta oss.

Rätten att begränsa behandling av uppgifter

Enligt lagen har alla rätt att begränsa behandlingen av deras uppgifter om personen anser att hans eller hennes uppgifter är felaktiga. Under begränsningen utredas uppgifternas riktighet. Alla har också rätt att kräva att hans eller hennes uppgifter lagras begränsad om uppgifterna har behandlats olagligt och registrerade vill inte radera uppgifter. Alla har också rätt att kräva att uppgifter lagras begränsade för sina egna rättsanspråk.

Under begränsningen får registerförare endast behandla uppgifterna med personens samtycke, för ett eventuellt rättsanspråk, för att skydda andras rättigheter eller allmänna intresse för medlemsstaten.

Begränsningen och raderingen måste alltid meddelas den som utövar sin rätt.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi gör inte automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Rätten att överklaga till tillsynsmyndigheten

Enligt lagen har alla rätt att besvära till tillsynsmyndigheten hans eller hennes om rättigheter har kränkts eller personuppgifter har behandlats olagligt. Finlands tillsynsmyndighet är Dataombudsmannens byrå. Kontaktuppgifter för dataskyddsombudsmannens byrå finns här.